REPLIK. LO misstolkar moderaternas förslag om att reformera las och att införa lärlingsjobb.

Möjligen för att de med enklast tänkbara medel vill gynna Socialdemokraterna under valåret

Att vi, liksom många andra partier, har tagit ställning för att reformera las är inget konstigt.

Lagen tillkom för snart 50 år sedan och mycket har förändrats sedan dess. Moderaterna vill se en rättvis arbetsrätt som skyddar mot godtyckliga uppsägningar och som samtidigt anpassas till dagens arbetsmarknad.

Därför vill vi att turordningsreglerna ska ändras så att turordningen i högre grad baseras på kompetens.

Vi tycker att det är mer rättvist att kompetens väger tyngre än antalet anställningsår. Yrkesskicklighet måste vara samma sak som trygghet.

Med dagens system kan människor behöva sägas upp, trots att de sitter på nyckelkompetens för företaget eller på annat sätt är viktiga för konkurrenskraften, bara på grund av att de varit för kort tid på arbetsplatsen.

Samtidigt som las bör reformeras måste omställning på arbetsmarknaden förbättras.

Moderaterna föreslår bland annat att högskolan ska ges ett särskilt omställningsuppdrag kombinerat med förbättrade möjligheter till studiemedel senare i livet.

Gällande parternas förslag om etableringsjobb så är det ett hedersamt initiativ för att försöka få fler i arbete.

Vi moderater och resten av Alliansen föredrar inträdesjobb snarare än parternas etableringsjobb. Det gör vi för att det är principiellt fel att staten betalar ett direkt bidrag på 10 000 kronor till den som går till ett etableringsjobb.

Alliansens förslag om inträdesjobb innebär en lärlingsanställning mot något lägre lön under en begränsad period för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen.

Införandet av inträdesjobb kommer inte att påverka övriga löntagare, det finns helt enkelt inga belägg för ett sådant påstående.

Omvärlden står inte still och väntar in Sverige. Vi moderater har förslagen för framtidens arbetsmarknad.