Vardagen för många unga är spridda sms-anställningar och däremellan ovisshet. Den trygghet som andra tar för givet är ofta bara en dröm för oss.

Det handlar om rimliga arbetsvillkor, att slippa sova med mobilen under kudden och om en lön som går att leva på varje månad.

Vi drömmer om möjligheten att kunna planera såväl fritiden som framtiden.

I dag kan vi känna oss trygga med att en absolut majoritet jobbar på arbetsplatser som har kollektivavtal, som ser till att timlönen inte är för låg, att vi får en viss löneökning varje år och extra pengar när vi jobbar kvällar och helger. Om Moderaternas politik blir verklighet hotas detta i grunden.

Moderaterna har sagt att de vill lagstifta om sänkta löner för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Det är illa nog.

Men sänker man lönen för en grupp spiller det också över på andra, inte minst unga.

Dessutom verkar Ulf Kristersson inte veta hur den svenska arbetsmarknaden fungerar

Josefin Johansson

Det är dock inte det enda som skulle ske om Moderaternas förslag blir verklighet. Konsekvenserna skulle bli att hela den fria förhandlingsrätten omöjliggörs.

Fackföreningarna har därmed ingen möjlighet att förhandla om löner och arbetsvillkor. Dessutom vill Moderaterna riva upp lagen om anställningsskydd – i stället ska det vara upp till arbetsgivaren att bestämma vem som får behålla jobbet.

Ulf Kristersson verkar inte förstå att unga inte är annorlunda än andra på arbetsmarknaden. Vi som jobbar i butiken, på hotellet, i vården, på bygget eller på restaurangen har samma behov som våra kollegor att veta hur mycket lön vi får in på kontot i slutet av månaden.

Vi får betala lika mycket som alla andra hos tandläkaren, i mataffären och till hyresvärden. Den enda skillnaden mellan oss och våra kollegor är vår ålder. Det är inte ett rimligt skäl att vi ska tjäna sämre än andra som jobbar.

Den arbetsmarknadspolitik Moderaterna och Sverigedemokraterna presenterat skulle få förödande konsekvenser för unga

Josefin Johansson

Dessutom verkar Ulf Kristersson inte veta hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Vi har regler i Sverige som säger att politiker inte över huvud taget får lägga sig i våra löner.

I exakt 80 år har lönen bestämts genom en överenskommelse mellan facket och arbetsgivaren i kollektivavtal.

Detta system kommer aldrig att sänka lönen, eftersom det innebär att alla som är medlemmar i facket är med och påverkar sin egen lön. Så funkar det för 90 procent av alla som jobbar idag.

Vad vi unga behöver är politiker som slår vakt om rätten att låta fack och arbetsgivare fortsätta bestämma löner.

Politiker som vill lagstifta bort de ohållbara anställningsformer som vi nittiotalister har fått vänja oss vid, där man alltid måste vara beredd att hoppa in för att inte missa timmar och aldrig kan veta i förväg vad man har råd med i slutet av månaden.

Årets val kommer därför att handla om vilket parti som vill öka tryggheten för unga på arbetsmarknaden. En sak är säker.

Den arbetsmarknadspolitik Moderaterna och Sverigedemokraterna presenterat skulle få förödande konsekvenser för unga.