I förra veckan berättade Arbetet att arbetsmiljöproblemen kvarstår på vingården Leeuwenkuil i Sydafrika, en av de gårdar som Uppdrag granskning berättade om i ett reportage från 2016.

Gården är storleverantör till Systembolaget men bröt mot de etiska riktlinjer alla leverantörer ska följa.

Aktivisten Emil Boss besökte gården i februari och mars och vittnar om att problem kvarstår.

Bland annat saknas skyddsväggar på de traktorer som dagligen används för besprutning av fälten under flera månaders tid under vintern.

Arbetarna har också trasiga arbetskläder och bostäderna är mögliga med hål och sprickor.

Usel arbetsmiljö hos storleverantör till Systembolaget

Global

Efter att Emil Boss besökt gården med det sydafrikanska facket CSAAWU som organiserar vinarbetare beslutade sig facket för att välja så kallade ”shop stewards”, alltså arbetstagarrepresentanter som kan jämföras med våra skyddsombud.

– Arbetarna valde två stycken under lunchrasten och sedan skickade vi dem till företaget för att vidarebefordra informationen, säger Boitumelo Ramahlele från CSAAWU.

Dagen efter fick han dock reda på att en av de valda blivit sparkade. Enligt Boitumelo Ramahlele utan orsak.

– Han hade inte några tidigare varningar, varken skriftliga eller muntliga.

Nu ska facket överklaga avskedandet. Enligt Boitumelo Ramahlele är företaget pressade från kunderna i utlandet efter att de foton som han och Emil Boss tog inne från gården spritts.

Efter vinskandalen – nu sluter Systembolaget avtal

Global

Gården har granskats många gånger efter Uppdrag gransknings reportage. Bland annat besökte Systembolaget själva gården minst elva gånger under 2016.

Nästa steg för fackförbundet är att be om inspektionsprotokollen från alla de gånger arbetsmiljön undersökts för att få en förklaring till varför det fortfarande ser ut som det gör.

– Vi har inte fått se några protokoll än, säger Boitumelo Ramahlele.

Arbetet har utan framgång sökt ansvariga på Systembolaget för en kommentar sedan i torsdags.