I ett nytt avtal förbinder sig Systembolaget att verka för att arbetarna på vinfälten ska få organisera sig fackligt och att missförhållanden på arbetsplatserna ska åtgärdas.

Avtalet är tecknat med Internationella livsmedelsarbetarfederationen IUF, som ska hjälpa bolaget att övervaka arbetsvillkoren.

Förra hösten gjorde SVT:s Uppdrag granskning ett inslag om dåliga arbetsvillkor arbetsförhållanden vid Robertsons Winery i Sydafrika. Lönerna var låga och anställda hade inte rätt att organisera sig fackligt.

Programmet väckte stor uppmärksamhet och Sydafrikanska fack uppmanade svenska konsumenter att bojkotta deras viner.

Inslaget fick Unionens personalklubb på Systembolaget att reagera, berättar klubbordförande Maria Nilsson.

– Vi kände att vi ville göra något så vi ordnade ett möte mellan Systembolaget och Unionen i vintras. Det ledde till att vi kopplade in IUF och nu har fått till ett avtal, säger hon.

I avtalet står det att IUF och Systembolagets ledning ska ha regelbundna möten fyra gånger om året och utbyta information.

– På så sätt hoppas vi kunna få reda på missförhållanden tidigare och göra något åt dem. Producenterna ska veta att Systembolaget har koll på dem så att det är bäst att de sköter sig, säger Maria Nilsson.

Systembolaget uppger att de är engagerade i hållbarhetsfrågor och att goda arbetsvillkor är viktigt för ett statligt bolag.

Vad hoppas ni uppnå genom detta avtal?
– Det kan finnas missförhållanden som vi inte får reda på. Där kan IUF hjälpa oss. Vi vet att det förekommer att anställda inte får ut rätt lön eller att de inte får organisera sig fackligt. Vid stickprovskontroller har vi också upptäckt brister i skyddsutrustning och sanitära förhållanden. Genom det här samarbetet hoppas vi få bättre information om villkoren i riskländer så att vi snabbare kan rätta till dem, säger Systembolagets  biträdande presschef Ida Ingerö.

Vad står på spel för era leverantörer?
– Goda arbetsförhållanden är en förutsättning för att få leverera till Systembolaget. Men vi går inte ut och hotar dem, vi gör upp åtgärdsplaner och ställer krav på att de ska bättra sig, säger Ida Ingerö.

Bengt Rolfer

Systembolagsavtalet

Avtalet är ett så kallat Memorandum of Understanding. Det är undertecknat av Systembolagets vd Magdalena Gerger, IUFs generalsekreterare Ron Oswald, personaklubbens ordförande Maria Nilsson och Unionens ordförande Martin Linder.

Parterna förbinder sig att gemensamt verka för bättre arbetsförhållanden i vinindustrins hela produktionskedja. De ska träffas och utbyta information fyra gånger om året och även ha löpande kontakter däremellan.