Sexuella trakasserier är så vanligt förekommande på kursgården Runö att kvinnor avstår från att gå på fackliga kurser.

Det kunde Arbetet tillsammans med Sekotidningen avslöja i mitten av november.

Uppgiften kom från en enkät gjord av Runö-anställda Reband Raza som ville ta reda på varför så få kvinnor och personer med invandrarbakgrund går LO-kurserna.

#Metoo

Anmälda män från IF Metall har avsagt sig sina uppdrag

Arbetsmiljö

– Att sexuella trakasserier är ett skäl att inte delta på fackliga kurser är något som kommit fram genom att vi efterlyste information i en kvinnogrupp på Facebook. I gruppen diskuterades hur det är att vara kvinna och förtroendevald i facket i relation till Metoo, sa Reband Raza till Arbetet i november.

Tre månader senare arbetar man fortfarande på nya rutiner, berättar verksamhetschefen Robert Ekstrand.

– Vi satte igång genast förstås. Ett är att vi alltid anmäler till förbundens huvudkontor om sexuella trakasserier har kommit till vår kännedom här, när det gäller de kurser vi har här. Om ett förbund har en egen konferens, då är det ju de som ansvarar för det.

#Metoo

Utredning om trakasserier på Runö

Nyheter

Ingen ny händelse har dock anmälts sedan november, enligt Robert Ekstrand som fortsätter.

– Det andra är att vi har information när vi startar alla kurser. Hur man ska vara mot varandra. Vi håller också på att testa olika värderingsövningar man kan göra vid kursstart. Och så håller vi också på att jobba fram en etikpolicy för lärare.

Runö har också tagit bort den vickning, som också innehöll alkohol, som tidigare förekom i de så kallade samkvämsrummen.

I stället sker all alkoholservering i huvudbyggnaden.

Berit Müllerström är andra vice ordförande för LO som är huvudman för och ordnar kurser på Runö.

#Metoo

Så bör sextrakasserier hanteras

Nyheter

Enligt henne har man inte diskuterat om alkoholen helt ska tas bort från Runö.

– Det har inte diskuterats. De driver ju också en utåtriktad verksamhet mot externa kunder. Det är inte bara förbunden och LO som är på Runö utan också konferenskunder.

Finns det planer på att göra en ny enkät bland kursdeltagare för att se om det skett en förändring?
– Det vågar jag inte svara på. Men det borde ske en uppföljning. Den här frågan är ju så aktuell. Vi gör ju uppföljningar både inom LO och i de enskilda förbunden.

Detta har hänt

16 nov 2017: Arbetet och Sekotidningen avslöjar att kvinnor drar sig för att åka på kurser på Runö av rädsla för sexuella trakasserier.

17 nov 2017: Arbetet berättar om två kvinnor som upplevt sig trakasserade av två män på en facklig kurs. IF Metall, där männen kom från, inleder en utredning.

22 nov 2018: Uppropet #inteförhandlingsbart där omkring 1500 kvinnor berättar om sexuella trakasserier och övergrepp inom fackföreningsrörelsen publiceras i tidningen ETC.