Att människor i olika positioner, i alla branscher och i alla yrken är drabbade är inget som längre kan ifrågasättas, slogs genast fast vid Prevents frukostseminarium på fredagsförmiddagen.

– Det är fullkomligt oacceptabelt att det sker, men samtidigt har det en positiv sida: fler som vågar ta upp ämnet och fler som vågar sätta gränser, säger Anna Bergsten, jurist på Svenskt Näringsliv.

– Det är fantastiskt värdefullt att en del av mörkertalet inte längre är ett mörkertal, säger Malin Wreder, chef för enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad på LO, som också lyfte fram den extra utsatthet som finns inom till exempel vården, liksom restaurang- och musikbranschen, där relationen till brukare och kunder också måste hanteras.

Martine Syrjönen Stålberg från privata tjänstemännens samverkansorganisation PTK berättade om ökade förfrågningar från arbetsplatsombud som vill ha verktyg att hantera de konkreta situationer som uppstår.

På plats på det extrainsatta frukostseminariet fanns Ellen Landberg, jämställdhetsexpert på chefsorganisationen Ledarna, för att ge konkreta tips till alla som nu undrar över nästa steg: Hur ska Sveriges arbetsplatser hantera alla dessa berättelser om sexuella trakasserier?

– Jag förstod förra veckan på ett chefsseminarium hur många chefer det är som inte vet vad de ska göra, säger hon.

Övergripande handlar det om att utreda om det förekommer eller förekommit och sedan säkerställa att det inte händer igen. Till allas hjälp finns diskrimineringslagen som säger att utredningar ska göras ”skyndsamt”.

– Då handlar det om dagar, inte månader.

Alla arbetsplatser behöver ha tydliga riktlinjer och rutiner.

Alla måste veta vad som är sexuella trakasserier och var gränserna går, vem som man kan vända sig till och inte minst vem som gör vad då ett ärende kommit upp på bordet.

Hela metoo-frågan handlar i grunden om makt, poängterar hon.

På arbetsplatserna visar det sig i form av organisationsstruktur, företagskultur, exkluderande roller och orättvisa.

– Kolla på ledarskapet, är det hierarkiskt, toppstyrt eller är det demokratiskt? säger Ellen Landberg och trycker på att nu när frågan plötsligt hamnat så högt upp på dagordningen är det inte bara nödvändigt att jobba med planer för att hantera sexuella trakasserier; nu har vi alla fått en möjlighet att jobba med jämställdhetsfrågor också på ett större plan, anser hon.

Seminariet ordnades av arbetsmiljöorganisationen Prevent, som ägs av LO, SN:s och PTK.

13 konkreta tips för att hantera trakasserier på arbetsplatser (cheferna har det yttersta ansvaret)

1. Ta reda på om sexuella trakasserier förekommit eller förekommer på arbetsplatsen. Medarbetarenkäter kan behöva ha öppna svarsmöjligheter och anonym dialogmöjlighet.

2. Utred ärenden skyndsamt.

3. Berätta för den som trakasserar vad den gjort. Eller be någon annan göra det.

4. Inför tydliga riktlinjer. Vem ska man vända sig till och vad ska personen som tar emot anmälan göra då?

5. Ha koll på ditt ansvar som chef enligt diskrimineringslagen.

6. Ta sikte på strukturen. Hur ser det ut med arbetsförhållanden, löner och villkor, vid rekrytering och befordran, vem får kompetensutveckling och hur är möjligheterna att kombinera föräldraskap och jobb?

7. Skaffa kunskaper om organisationens kultur. Tänk på risken med tystnadskultur och oron för repressalier. Ta upp frågorna i olika sammanhang: i medarbetarsamtal, på personalkonferenser, vid nyanställningar.

8. Tänk på att utsatta har tolkningsföreträde.

9. Det här är svårt, många saknar kompetens. Öva och diskutera utifrån exempel. Byt erfarenheter. En del handlar om rena lagbrott, annat om moral och etik.

10. Skaffa kunskap om exkluderande beteende. Våga säga stopp, våga skapa dålig stämning. Tänk på att exkludering, trakasserier och diskriminering alltid är skadligt, för alla.

11. Använd den kunskap som finns om härskartekniker. Till exempel osynliggörande genom ord, kroppsspråk, gester. Åtgärd: kräv respekt, säg: ”Hörde jag rätt, sa du verkligen …”

12. Öva på att ta emot feedback. Chefer, be om återkoppling från medarbetare.

13. Ge boken ”Metoo – så går vi vidare. Röster, redskap och råd” till alla anställda på arbetsplatsen.

Källa: Arbetet har sammanfattat tips från Ellen Landberg, Ledarna.