Sveriges Veterinärsförbunds tidigare förbundsjurist Fredrik Alm stämmer med hjälp av sitt fackförbund sin tidigare arbetsgivare.

Stämningsansökan, som lämnades in till Stockholms tingsrätt i dag, tisdag, innebär att två Sacoförbund – ett av de största och ett av de minsta – drabbar samman.

Som Arbetet berättat skickade Veterinärförbundet den 20 september hem sina två högsta tjänstemän, förbundsjuristen Fredrik Alm och kanslichefen Kristina Billberg, beskyllda för illojalitet.

De arbetsbefriades med bibehållen lön i väntan på att misstankarna skulle utredas.

I början av oktober – samtidigt som Veterinärförbundets styrelse meddelade att den ska avgå – lade förbundet fram en rapport om totalt nio händelser där Fredrik Alm sägs ha brutit mot sin lojalitetsplikt. Förbundet varslade honom också om avsked.

På listan finns mindre händelser som att Fredrik Alm har begärt kompensationsledigt och att han hjälpt kanslichefen att gå igenom sitt anställningsavtal.

Den huvudsakliga förseelse som förbundsjuristen beskylls för är att han har hjälpt en underförening i förbundet, Anställda Veterinärers Förening (AVF), som är den del av förbundet som driver facklig verksamhet. Bland annat hjälpte han AVF med att anställa två ombudsmän.

Krisen i Veterinärförbundet

Sacoförbund har slutat förhandla

Arbetsrätt

– Vårt intryck är att Veterinärförbundet har sökt efter minsta lilla sak att lägga vår medlem till last, säger Arne de Lange, Juseks förbundsjurist.

Jusek hävdar att Fredrik Alm har avskedats utan grund, och kräver 150 000 kronor i skadestånd för den kränkning som avskedandet inneburit, plus 56 000 kronor per månad för inkomstförlust från och med november 2017.

Förutom ett oriktigt avskedande har Veterinärförbundet brutit mot personuppgiftslagen, hävdar Jusek.

Förbundet har kränkt Fredrik Alms integritet genom att sprida en bild av honom som illojal på förbundets Facebookprofil och hemsida, och i brev till medlemmarna. För brott mot personuppgiftslagen begär Jusek 15 000 kronor i skadestånd.

Jusek hävdar att hela behandlingen av Fredrik Alm är kränkande och beskriver bland annat hur förbundsjuristen fick lämna ifrån sig nycklar, dator och mobiltelefon och leddes ut från arbetsplatsen inför upprörda kollegor.

Krisen i Veterinärförbundet

Sacoförbund beskyller sitt kansli för illojalitet

Arbetsrätt

Hans arbetsrum, dator och e-post söktes igenom. De kollektivavtalsförhandlingar som han just hade tagit paus från fick avbrytas.

Jusek finner det också anmärkningsvärt att Veterinärförbundet inte kontaktade Jusek innan man arbetsbefriade Fredrik Alm.

Före dagens stämning har Jusek förhandlat med Sveriges Veterinärförbund vid flera tillfällen för att nå en uppgörelse.

– Jag beklagar att vi ska behöva gå till domstol, säger Arne de Lange. Jag hoppas fortfarande att vi ska kunna lösa tvisten på annat sätt.

Kristina Billberg har över huvud taget inte fått någon förklaring av vad hennes illojalitet skulle bestå i. Hon har inte bestämt om hon ska agera rättsligt.

Arbetet har sökt Veterinärförbundets avgående ordförande Marja Tullberg för frågor. Hon skriver i ett sms att hon och styrelsen inte har tagit del av stämningsansökan och därför inte kan kommentera.