IF Metall-basen: ”Få tvister om korta måltidsuppehåll”

Marie Nilsson, ordförande IF Metall.

På Volvo GTO i Skövde har anställda svårt att hinna med att äta på måltidsuppehålletpå 18 minuter. Vad har du för kommentar, Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall?

– Det är svårt för mig att kommentera eller recensera lokala förhandlingar och överenskommelser. Generellt kan jag dock säga att vi på central nivå inom IF Metall inte fått några signaler från klubbarna om att det skulle vara ett utbrett problem med för korta måltidsuppehåll.

– Vid treskiftsarbete, alltså arbete rullande dygnet runt, är det normala att måltidsuppehåll tillämpas. Det här brukar de lokala parterna träffa överenskommelse om när de reglerar ordinarie arbetstidens förläggning varje år och vi har inte många tvister om det.

Socialministern: ”Schyssta lunchrum avgörande”

Socialminister Annika Strandhäll (S).

Hur ser du på att mat inte ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet, socialminister Annika Strandhäll (S)?

– Det går inte att tänka bort maten om vi vill ha friskare arbetsplatser även om det inte finns med i just föreskrifterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För mig är det avgörande att se hela människan i arbetet med ohälsan, inte bara det som sker på jobbet.

– Det är också en del av grundtänket i det arbete vi nu har för friskare arbetsplatser tillsammans med arbetsmarknadens parter. Avgörande för att kunna äta en bra lunch på jobbet handlar bland annat om tillgång till bra miljöer att äta i, exempelvis schyssta lunchrum. Här är det jobb fackföreningarna gör viktigt.

Kommunals bas:”Raster måste regleras i avtal”

Tobias Baudin.

Lunchen är också ett tillfälle till en stunds återhämtning. Hur ser du på frågan matuppehåll kontra rast, Kommunals ordförande Tobias Baudin?

– Det här är en fråga som många medlemmar lyfter, inte minst de som är anställda inom vården där vi ofta ser pressade scheman. Förutsättningen för att medlemmarna i Kommunal ska kunna äta under arbetstid är att arbetsgivarna schemalägger för raster. Om man byter ut rast mot måltidsuppehåll ska det finnas relevanta skäl för det och bör vara lokalt reglerat i kollektivavtal.

Arbetsgivaren: ”Tid att äta viktigt vid långa pass”

Anna-Karin Juvel Egeland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ambulanspersonalen fick schemalagd rast i stället för måltidsuppehåll. Hur ser ni som arbetsgivare på det, Anna-Karin Juwél-Egeland, verksamhetschef på Sahlgrenska?

– Det var ingen strid, för egentligen tycker vi lika som facket, att ambulansförarna på Sahlgrenska ska ha rast och tid för återhämtning. Däremot hade vi skilda åsikter om när det var möjligt att införa. Vi hade lite inkörningsproblem i början, men det är alltid så när man går i bräschen för någonting. Det fungerar väldig bra nu.

– Ambulanspersonalen har långa arbetspass och det är tufft, så det är klart de ska ha tid att äta, de ska inte framföra fordon med hunger och irritation. Det här har löst sig väldigt bra ur en arbetsmiljösynpunkt.

Byggnads avtalschef: ”Dåliga lunchrum kan ge skadeståndskrav”

Byggnads Roger Johansson berättar att det blivit allt vanligare att Byggnads ombudsmän rapporterar om att undermåliga personalutrymmen.

Många byggarbetare får äta i smutsiga och trånga byggbodar. På vilket sätt tar ni strid för detta, Roger Johansson, chef för avtalsenheten på Byggnads?

– Byggnads ombudsmän rapporterar om att undermåliga personalutrymmen och bristande städning har blivit vanligare. Byggnads har i sina kollektivavtal regler för personalutrymmen enligt en framtagen branschstandard med krav på visst utrymme. Det ska även ske daglig städning samt en mer grundläggande städning en gång i veckan. Om personalutrymmena visar sig inte hålla rätt standard kan skyddsombudet kalla till förhandling om kollektivavtalsbrott med skadeståndsanspråk.

Byggarbetsgivaren: ”Också personligt ansvar hålla snyggt”

Mats Åkerlind.

Vilket ansvar har arbetsgivaren för den försämrade miljön i byggarbetarnas personalutrymmen, Mats Åkerlind, vice vd på Sveriges Byggindustrier?

– Jag tror att det är svårt att i vissa lägen bedöma om det verkligen brister. En källare behöver inte vara undermålig i sig, det är först när den är smutsig, saknar ventilation och vatten, som det blir problem. Normalt sett använder vi oss av bodetableringar men det kräver en del ytor där vi kan ställa dem.

– Just nu är det en väldig byggboom. I och med det kommer det antagligen vara fler byggarbetsplatser med dåliga personalutrymmen. Men det är ingen ursäkt. Det finns platschefer som ska se till att man uppfyller arbetsmiljöföreskrifter.

– Det finns ju också ett personligt ansvar för att försöka hålla rent och snyggt. Det är viktigt att alla hjälps åt. I synnerhet om vi ska försöka få in fler kvinnor på byggena. Men det är en balans, mellan att som arbetsgivare ombesörja städning och att ställa krav på ett individuellt ansvar.