I nästan 20 år har gruvarbetarna vid LKAB-gruvan i Malmberget i Gällivare kommun ätit lunch på betald arbetstid.

De så kallade matpauserna har skett när det passat med produktionen, mellan två jobb eller när det uppstått en lucka i arbetet. Nu blir det ändring på det. Arbetsgivaren LKAB inför nu 36 minuter långa matraster på obetald tid.

– Vi gillar det inte. Det blir varken bra för företaget eller för våra medlemmar, säger Tomas Strömberg, ordförande i den lokala IF Metall-klubben Gruv 4:an.

Han pekar på att gruvarbetarna, oavsett upplägg, blir kvar under jord.

Maten & Jobbet

Många får slåss för bra matplats

Arbetsmiljö

– Vi kan inte sticka ut och käka på stan, ta en promenad eller göra ärenden utan vi är fast på vår arbetsplats. Det gör att vi får en längre arbetsdag under jord än i dag.

Dieselavgaser och damm är några av de arbetsmiljöproblem som Tomas Strömberg menar att de anställda nu kommer att exponeras för när de får en längre arbetsdag i gruvan.

Enligt honom har LKAB rätt att göra förändringen enligt de centrala avtal som finns. Men han hoppas samtidigt att arbetsgivaren ska förstå att resultatet blir missnöjda medarbetare och mer störningar i produktionen.

Maten & Jobbet

18 minuters matpaus när produktionen styr

Arbetsmiljö

– Produktionen blir inte lidande på samma sätt i dag, när vi sätter oss och äter när vi får en lucka i arbetet.

Förändringen gäller även för LKAB:s Kirunagruva och även där har anställda uttryckt missnöje.

LKAB:s pressavdelning påpekar att arbetsplatsen absolut går att lämna under rasten för att äta eller vila, men tillägger att ”gruvan går dock inte att lämna under så kort tid”.

Enligt arbetsgivaren är allt förhandlat ”i sedvanlig ordning” och man poängterar att arbetsledningen leder och fördelar arbetet.

På frågan om varför de nu inför matrast svarar LKAB mejlledes: ”I och med införandet av matrast ger vi medarbetarna en möjlighet till vila och återhämtning under arbetsdagen, vilket främjar en långsiktig förbättring av våra medarbetares arbetsmiljö och hälsa.”

Företaget skriver också att ”förändringar av detta slag får ju självklart mothugg men vi känner inte till att det ska finnas ett mycket stort missnöje bland medarbetarna”.

Maten & Jobbet

Lunchen – en försummad del av arbetsmiljön

Arbetsmiljö

Innan de betalda matpauserna infördes i gruvan för omkring 20 år sedan hade arbetarna obetalda matraster.

Och även vid den förändringen var det missnöje, berättar Tomas Strömberg.

– Men tiderna förändras, vi ser ju att det funkar nu med matpausen. Den är mest effektiv.