LO:s utredare inom miljö- och klimatfrågor, Johan Hall, leder arbetet med att ta fram ett klimatpolitiskt program, något som LO-kongressen beslutade om i fjol. Ett första möte har hållits, det stora arbetet börjar i höst.

– Nu har vi ett globalt klimatavtal och en klimatlag i Sverige. Nu börjar det verkligen hända grejer som gör att vi kan börja diskutera hur vi ska komma till rätta med klimatfrågan. Nu står vi inför ett intensivt arbete för att lösa det praktiskt.

I LO:s klimatgrupp ingår de flesta förbund, men HRF, Livs och Musikerna har inte utsett någon representant. 6F-förbunden har en gemensam representant, men 6F-medlemmen Seko har även utsett en egen.

Många av medlemmarna i de 14 förbunden finns i de sektorer som han pekar ut som viktiga och där utsläppsminskningar måste till i ljuset av det globala klimatavtal – Parisavtalet –  som nu finns på plats.

– De sektorer det framför allt påverkar är transportsektorn, eftersom vi är beroende av fossila drivmedel, industriprocesser med tillverkning av stål, cement och olika kemiska produkter och slutligen jordbruket. Där handlar det om köttproduktion men också om hur man brukar jorden.

LO-medlemmar finns främst i de två första sektorerna, transport och industri, men lösningar ska tas fram för samtliga tre områden.

Det handlar bland annat om vilken teknik som kommer krävas för utsläppsminskningar, vilken typ av vidareutbildning och kompetensutveckling som behövs för att, som Johan Hall säger, ”vi ska kunna ta de framtida jobben”.

– Det handlar också om hur man gör detta ekonomiskt, för det är mycket investeringar som ska fram. Vi måste fundera över vad som krävs för att vi ska kunna göra den här omställningen.

Parisavtalets kärna är att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader.

– Vi ska ta fram ett fackligt program för hur det här kan hanteras. Jag ser framför mig en ganska näringspolitisk inriktning. Klimatfrågan växer och det måste vi hantera. Vi har Parisavtalet som alla länder står bakom, det kommer kräva enorma utsläppsminskningar.

Är de högaktuella klimatpolitiska frågorna med i diskussionen? Som flygskatten, där LO har sagt nej?
– Jag vill inte föregå arbetet, men jag har inte sett att den frågan varit uppe på bordet än.

Facket får ibland kritik för att vara för lågmälda i klimatfrågan och inte jobba tillräckligt med den, hur ser du på den kritiken?
– Facket har jobbat med det här sedan 80-talets slut. Vi trodde nog att de internationella förhandlingarna skulle gå fortare. Även om vi måste ta hand om vår beskärda del är det på global nivå vi behöver göra mest. Mycket av arbetet har handlat om att driva på i de internationella klimatförhandlingarna tillsammans med världsfacket och Europafacket.

Johan Hall pekar på att de olika LO-förbunden har olika utmaningar.

– För LO:s del måste vi hitta lösningar där man tar hänsyn till alla utmaningar. Men det finns en enighet om att vi måste åtgärda utsläppsproblemet.

Centralt i programmet blir begreppet ”rättvis omställning” som facket drivit länge. Det handlar bland annat om att stötta och ge anställda i sektorer som drivs av fossila bränslen chans till kompetensutveckling och vidareutbildning.

– Fördelen för Sverige är att vi knappt har några fossila resurser som vi behöver exploatera själva. Polen har sitt kol, Norge har sin olja. Ska man lösa klimatfrågan får man i princip lägga locket på och säga att det här ska inte grävas upp mer. Vårt problem är att vi använder fossila bränslen, utmaningen består i att ta fram ny teknik för andra drivmedel. Och sådana drivmedel finns i Sverige.