Hur är er relation till LO och facken?
– Vi har en god relation till LO och fackförbunden. Vi jobbar i grunden för samma frågor, att utveckla den svenska arbetsmarknaden för fler jobb och drägliga villkor. LO har också öppnat upp mer för ett klimatengagemang. Vi är inte alltid överens, som i delar av skattepolitiken och synen på kärnkraft. Men i takt med att vi ser att den gröna omställningen skapar jobb hoppas jag på större samsyn.

Hur mycket kontakter har ni med LO och förbunden?
– Det är väldigt olika. Jag själv träffar LO:s centrala ledning. Nu har vi haft dialog inför framtagandet av Miljöpartiets proposition om den ekonomiska politiken som presenteras på kongressen.

LO har varit kritiska till kilometerskatt och flygskatt, som ni vill ha. Det verkar skilja sig en del.
– Ja, det gör det och det kan vi tycka är tråkigt. LO blir svaret skyldigt när de förkastar klimatförslag som regeringen kommer med. Till och med LO säger att det inte finns några jobb på en död planet. Då måste man också ta ansvar för att vi inte hamnar där.

I fjol sa Karl-Petter Thorwaldsson att LO-medlemmar aldrig gillat MP. Hur ser du på det?
– Jag blev förvånad, för jag tror att det är stor skillnad mellan förbunden. Kommunal ser som vi problemen med ökade sjukskrivningstal på grund av psykisk ohälsa. Där tycker vi att det är intressant med de försök som pågår med sex timmars arbetsdag.

Då sa dåvarande partisekreterare Anders Wallner att han ville jobba på högre förtroende bland LO-medlemmar, hur jobbar ni med det?
– Vi driver våra frågor naturligtvis. Men vi har ingen kampanj eller något superinriktat arbete för att övertyga LO-medlemmar. Vi tror att de är rationella och tar in partiernas förslag.

Hur väl hänger MP:s ideologi ihop med LO:s värderingar?
– Jag skulle absolut säga att vår politik har stor relevans för LO-medlemmar. Det som vi driver på arbetsområdet ligger väldigt nära. Det måste finnas ett starkt socialt kontrakt och en social hållbarhet. Vi är emot lönedumpning, för schysta villkor och stödjer svenska modellen.

Varför har ni relativt lågt stöd bland LO-medlemmar?
– Det får väljarna svara på. Men det kan hända att vi inte nått ut med vårt budskap. Vilket är viktigt att se på inför stundande valrörelse, att vi är tydliga med det.

Några av LO-förbundens ordförande lyfter att ni saknar klassperspektiv, stämmer det?
– Vi pratar inte klass som Vänsterpartiet gör. Men det är klart att vi ser väldigt stora orättvisor som har med den sociala bakgrunden att göra. Ska vi få ett starkt samhälle och en social hållbarhet måste vi få en större jämlikhet i Sverige.

Undantaget från turordningsreglerna som ni var med och klubbade skapar fortfarande irritation i LO-leden, hur ser ni på anställningsskyddet nu?
– Sedan undantaget kom har vi inte jobbat för fler undantag. Men det var väldigt viktigt för oss att få ett undantag som minskade stelbentheten för små företag. Vi har inte någon tanke på att utveckla det mer.

I vissa LO-förbund har ni en stämpel som ett storstadsparti och de ser konflikter mellan industriutveckling och era klimatlösningar. Vad vill du säga till dem?
– Det handlar om vilket politiskt perspektiv man vill ha, på kort eller lång sikt. Med en grön omställning skapas många jobb. Och vi måste hålla våra klimatåtaganden. En stor del av våra klimatsatsningar är i storstäder, men det händer också mycket på landsbygden.