”Att LO-medlemmar inte gillar miljöpartister, det har LO-medlemmar aldrig gjort”. I sedvanlig mörk kostym och röd slips ger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson en historielektion i form av en oneliner. Det är första maj 2016 i Landskrona. MP-krisen är i full blom och inom några veckor har Åsa Romson lämnat sin språkrörs- och ministerpost.

Trots att partiet har ett fackligt nätverk och dåvarande parti-sekreterare Anders Wallner säger till Expressen att MP:s och LO:s ledningar har en god relation, visar SvD:s Sifomätning samma dag att 71 procent av LO-medlemmarna inte vill att Löfven ska regera vidare med de gröna.

Mer än ett år har gått när Miljöpartiets kongress inleds i dag i Linköping. Ett parti som LO under tre år fått på köpet vid sidan av sin facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna.

Kongressens tema är inte jobb eller jämlikhet. Ljuset riktas mot klimatet, en fråga som titt som tätt vidgat gapet till LO-förbunden.

MP: LO blir svaret skyldigt när det gäller klimatfrågan

Nyheter

Arbetets rundringning till LO-förbundens ordförande visar att synen på MP är splittrad. Mest kritiskt är Pappers. Ordförande Matts Jutterström skyr inte orden.

– Vi har inga kontakter alls med dem. För oss pappersarbetare har de inte varit våra vänner någon gång. De har drivit frågor som varit borgerliga och sånt som rört anställningsskyddet som varit helt åt helvete.

Irritationen sitter kvar hos flera förbund från när Miljöpartiet och de borgerliga partierna 2001, mot dåvarande S-regeringens vilja, fick igenom rätten för arbetsgivare att undanta två personer från turordningsreglerna utan fackets inblandning.

Matts Jutterström har skojat med kollegor om att samarbete med MP är lika främmande som samarbete med SD. När förbundet 2014 frågade medlemmarna vem S bör samarbeta med kom MP sist.

Vänsterpartiet med sitt klassperspektiv ligger närmare till hands än partiet som värjt för höger- och vänsterskalan.

– Våra medlemmar finns ute i bruksorter och har ett annat perspektiv. Säger man Miljöpartiet blir de förbannade och tänker ”de vill höja bensinskatten och är fientliga mot industrin”.

Om inte S får så starkt stöd att partiet kan regera på egen hand, eller möjligtvis med stöd av V, tycker Jutterström att partiet bör överväga att gå i opposition.

– Den här kompromisspolitiken gynnar inte våra medlemmar.

Alla LO-förbund vill se en S-regering. Eller som LO:s styrelse beslutat: ”en socialdemokratiskt ledd regering”. Men sedan är det förteget. Så gott som alla, inklusive LO centralt, hänvisar till Löfven att laga efter läge.

Förutom Pappers är Elektrikerna det enda förbund som har en åsikt om inte S får egen majoritet. Då ska MP och V ingå i regeringen.

Matts Jutterström, Pappers och Therese Guovelin, LO. Foto: TT och LO

På andra sidan Pappers på LO-skalan finns Kommunals ordförande Tobias Baudin som flera gånger träffat språkröret Gustav Fridolin.

– Han är en person som ser vikten av bra dialog och samarbete med fackföreningsrörelsen. Han visar genuint intresse.

Gustav Fridolin är synlig i fackliga sammanhang. Han träffar lärarfacken och var som lärare fackligt engagerad, liksom i sin ungdom i fackförbundet SAC Syndikalisterna. Enligt magasinet Fokus var det för att han ville vara med i facket men inte bidra till S.

Baudin tycker att MP tagit ett stort regeringsansvar. Men huruvida partiet ska få vara med nästa gång Löfven eventuellt bildar regering har han inga synpunkter på.

När LO:s förbundsordförande får frågan om hur MP+S-samarbetet fungerat blir svaret oftast positivt, bättre än väntat utifrån det parlamentariska läget. Viktiga beslut har klubbats, som Lex Laval, mer arbetsmiljöresurser och höjd a-kassa.

Men på frågan varför MP ofta får relativt lågt stöd i LO-kollektivet kommer baksidorna:

• MP driver inte LO-medlemmarnas viktigaste frågor.
• MP har inte profilerat sig fackligt.
• MP är till stor del ett enfrågeparti.
• MP saknar klassperspektivet.

Alla vill att Socialdemokraterna går till val på egen hand. När LO-väljarna dagen före valet 2014 fick önska kom en renodlad S-regering först, följt av en S+MP+V-regering och en S+V-regering. Först på sjätte-plats, efter en renodlad SD-regering, kom det vi har i dag.

För många LO-förbund har kontakterna med Miljöpartiet ökat sedan partiet satte sig i regering. Men förbunden har också kontakter med andra partier, som Vänsterpartiet. Byggnads Johan Lindholm möter bostadsminister Peter Eriksson (”relationen är god mellan Byggnads och MP”), IF Metalls tidigare ordförande Anders Ferbe har träffat finansmarknadsminister Per Bolund och GS ordförande Per-Olof Sjöö har pratat klimat med MP-företrädare.

– Jag tycker att de i vart fall har en sund inställning till fackets syn på hur klimatomställningen ska gå till, säger Per-Olof Sjöö.

Men mötena är något helt annat än S-äktenskapet.

– Vi har egentligen inga välutvecklade kontakter med något annat parti än Socialdemokraterna, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin.

Hon är samtidigt tacksam, LO har genom samarbetet sluppit en högerregering. Hon anser att MP gått från enfrågeparti till ett bredare parti med större förståelse för arbetslivets villkor.

– I regeringsställning har MP röstat för frågor som varit viktiga för LO-förbundens medlemmar.

Anders Ferbe tycker att samarbetet fungerat väl, men ser en konfliktyta mellan IF Metall och MP: Industriutveckling mot en ibland ”fundamentalistisk miljöuppfattning”. Som när IF Metall lobbade för kalkindustrin samtidigt som MP drev på för att skapa Natura 2000-områden på Gotland.

– Vi har svårt för de här enstycksfrågorna, som att ta till med storsläggan mot lastbilstrafiken med vägslitageskatt.

Ferbe avstår från att önska i regeringsfrågan (mer än ett starkt S), men vill bort från ”ensidig blockpolitik”.

På frågan om LO bedriver påverkan kring regeringsbildning säger Therese Guovelin att hon som relativt ny på sin post inte kan svara exakt på hur LO agerat tidigare, men betonar att LO inte bestämmer vem S ska samregera med.

Anders Ferbe svarar kryptiskt. Det parlamentariska läget avgör, statsministern ska inte behöva be LO:s styrelse om lov.

Samtidigt säger han att LO-förbunden inte är helt utan inflytande, de har företrädare i S-ledningen. Och:

– Vi har väldigt mycket samtal men för att de ska fungera ska de inte vara publika samtal. Vi försöker hela tiden påverka för medlemsintresset.

Vem borde regera?

Alla LO-förbund tar ställning för en S-regering. Alla förbund – utom Pappers och Elektrikerna – avstår från att säga vilka partier som bör ingå i en eventuell S-ledd regering. Pappers kan enbart tänka sig ett S-samarbete med V och Elektrikerna vill ha MP och V i regering om inte S får egen majoritet. Handels och Transport har avböjt att svara.

Konflikter mellan LO-facken och Miljöpartiet

Ojnareskogen
Inför regeringens beslut att naturskydda nya områden på Gotland pekade IF Metall på att tusentals jobb hotades när företaget Nordkalks planer på storskalig kalkutvinning sannolikt skulle stoppas. MP var drivande i frågan. Frågan drivs fortfarande rättsligt.

Turordningsreglerna
Trots att det gått mer än 15 år sedan beslutet minns många av LO-förbundens ordförande när MP stödde de borgerliga partiernas förslag om att arbetsgivare med högst tio anställda ska få undanta två personer från turordningsreglerna.

Kilometerskatten
LO har varit starkt kritiska till det som också kallas för vägslitageskatt. Regeringen har meddelat att det inte blir någon sådan skatt i närtid, då utredningsförslaget inte tog tillräcklig hänsyn till åkeribranschen. MP-företrädare har pekat på miljöfördelar när vägtrafik styrs om till hållbarare alternativ. Förslaget om-arbetas nu av regeringen.