Först klockan halv fem på torsdag eftermiddag kommenterade RenoNorden konflikten med sophämtarna i Stockholm och uppgifterna om att de strejkande har avskedats.

Enligt företagets pressmeddelande är RenoNorden ”utsatt för utpressning av sopgubbar” som använder nycklarna till soprummen ”som ett utpressningsmedel i de pågående löneförhandlingarna”.

Sopstrejken i Stockholm

Strejkande sophämtare får sparken

Nyheter

RenoNorden kommer att föra ärendet till Arbetsdomstolen och kräva skadestånd, samt påbörja ”processen som kan innebära avsked om den olagliga strejken fortsätter”, heter det i pressmeddelandet. ”Arbetsdomstolen brukar i dessa fall ålägga arbetstagarna att återgå till arbetet omedelbart annars löper de en risk att i slutändan mista sina arbeten.”

Tidigare under torsdagen har flera sophämtare uppgivit att de fått besked om avsked vid ett möte med arbetsgivaren, och att de redan städar ur sina skåp hos RenoNorden i Älvsjö.

Sopstrejken i Stockholm

Nycklar låser läget i vild strejk

Nyheter

RenoNorden kommer att göra sitt yttersta för att få igång sophämtningen. Katarina Johansson, enhetschef vid Stockholms stad med ansvar för sophämtningen, svarar entydigt ”ja” på Arbetets fråga om hon har förtroende för att RenoNorden ska klara sitt uppdrag.

– Just nu jobbar RenoNorden febrilt för att få in annan personal, säger Katarina Johansson. De har 45 bilar som ska bemannas. Vi förutsätter att sophämtningen kommer igång i dag, även om man inte kan hinna ikapp på en dag.

Sopstrejken i Stockholm

Sophämtare i vild strejk

Nyheter

RenoNorden vann nyligen en upphandling av en stor del av sophämtningen i Stockholm. Byggde deras bud på sänkta kostnader för personalen?
– Nej, det kan vi inte se i deras bud, svarar Katarina Johansson. Jag vet att det löneerbjudande de har givit är högre än kollektivavtalet.

RenoNordens finansiella ställning är svag, och enligt Dagens Industri är företaget nära att inte klara sina åtaganden. Tog ni hänsyn till det när ni valde deras anbud?
– Problemen finns inte i RenoNorden i Sverige, utan i Norge och Danmark. Vi hade inte skäl att tro annat än att RenoNorden går bra, säger Katarina Johansson, som tillägger att hon följer RenoNordens börskurs (som har kollapsat på Oslobörsen).

– Aktien har hämtat sig nu, säger Katarina Johansson.