Det blir ingen strejk för städare. Fastighets, Seko och Almega har tackat ja till ett bud från medlarna som enligt facken innebär löneökningar med 6,5 procent plus en låglönesatsning.

Medlarna överlämnade under fredagen en hemställan till Almega Tjänsteförbunden, Fastighets och Seko för avtalsområde Serviceentreprenad som alla tre parter valt att tackat ja till.

Det betyder att den strejk bland städare vid 20 arbetsplatser som skulle ha trätt i kraft torsdagen den 8 juni ställs in.

Sedan nya avtal blev klara inom industrin den 31 mars kräver samtliga LO-förbund som förhandlar att avtalen ska innehålla löneökningar om 6,5 procent under en treårsperiod, plus extrapengar i branscher och företag där det finns anställda som tjänar under 24 000 kronor i månaden. Arbetsgivarna, med Almega i spetsen, har hållit emot och sagt att ”märket” i årets avtalsrörelse är 6,5 procent – eventuell låglönesatsning måste betalas med fackliga eftergifter i fråga om arbetstider eller andra villkor.

I går, torsdag, sa Fastighets tredje vice ordförande Jari Visshed till Arbetet att förbundet siktade på ett så ”rent” städavtal som möjligt. Det borde bara innehålla löneökningar på 6,5 procent plus låglönesatsning – inga villkorsförändringar som grumlar bilden av att låglönesatsningen ligger utanför 6,5-procentsramen.

– Just ett sådant avtal har vi fått nu. Vi är otroligt nöjda, säger Jari Visshed en kort stund efter att parterna accepterat budet från medlarna Jan Sjölin och Göran Gräslund.

Lönerna höjs med totalt 1 612 kronor under de kommande tre åren. Utan låglönesatsning skulle den siffran ha varit 84 kronor lägre.

En viktig framgång för Fastighets är att även avtalets lägsta löner höjs med 1 612 kronor. Många städare lämnar yrket, och de som kommer i deras ställe anställs regelmässigt på avtalets lägsta lön.

Enligt Fastighets är avtalets värde 6,85 procent.

Finns det inga villkorsförändringar i det nya avtalet som kan ses som fackliga eftergifter, så kallad motvaluta, som ”betalning” för låglönesatsningen?

– Den enda förändringen gäller en regel om att förändrade städområden eller förändrade arbetstider ska föregås av en månads omställningstid. ”En månad” ändras nu till ”fyra veckor”. Fyra veckor är 28 dagar är ju i stort sett en månad, säger Jari Visshed.

Men Almegas vd Anna-Karin Hatt ger en annan bild:

– Avtalet innehåller en låglönesatsning, de var viktigt för Fastighets och Seko. Men det sker ingen uppräkning av branschvanetilläggen under de kommande tre åren. Däri ligger motvalutan. Det råder ingen tvekan om att avtalet håller sig inom märkets 6,5 procent.

Anna-Karin Hatt noterar också att frågan om hyvling, som Fastighets och Seko vill få bukt med, inte regleras i avtalet. För städföretagen är det viktigt att ha flexibilitet och kunna minska personalens anställningsgrad om städuppdraget förändras, enligt Almegags vd.

Jari Visshed avvisar Almegas sätt att räkna.

– Jag såg Almegas pressmeddelande och kan bara säga att det där om branschtilläggen är väldigt kreativt. Branschvanetillägget brukar inte höjas i samband med avtalsrörelsen.

Ingick höjda branschvanetillägg i  Fastighets yrkanden?

– Ja intitialt hade vi krav om uppräkning, men det var inte ett av våra grundläggande yrkanden och vi var rätt inställda på att branschvanetilläggen inte skulle höjas, svarar Jari Visshed. Frågan var inte på tapeten i förhandlingens slutskede.

Läs mer om städavtalet

Fastighets och Seko laddar för strid – med LO:s stöd

• Strejkvarsel för städare