LÄS OCKSÅ Strejkvarsel för städare

Den 24 maj varslade Fastighets tillsammans med Seko om strejk på 20 arbetsplatser runt om i landet. Strejken bryter ut den 8 juni om de båda facken inte kommer överens med Almega dessförinnan.

Konflikten gäller fackens krav på löneökningar om 6,5 procent på tre år plus en låglönesatsning för dem som har månadslöner under 24 000 kronor i månaden. Almega anser att 6,5 procent är en absolut kostnadsgräns, och att en eventuell låglönesatsning ska ”betalas” genom försämringar i städarnas anställningsvillkor.

LO:s styrelse, där samtliga LO-förbund är representerade, säger i ett enhälligt uttalande att Almegas krav på försämringar är oacceptabelt. ”Vi är fast beslutna att genomdriva låglönesatsningen i alla berörda branscher. Våra medlemsförbund ska inte drabbas av försämrade anställningsvillkor för att få låglönesatsningen”, heter det i uttalandet.

Samtliga LO-förbund kräver i årets avtalsrörelse att företag och branscher där det finns anställda med löner under 24 000 kronor i månaden skjuter till extra pengar till potterna för löneökning. Det är ett försök att förändra relativlöner utan att riva upp den ordning där industrins löneökningar utgör norm för resten av arbetsmarknaden. Eller, med LO-styrelsens ord, att ”åtgärda löneorättvisor under ordnade former i siffersatta kollektivavtal”.

Inom städbranschen har en majoritet av de anställda löner under 24 000 kronor i månaden, varför låglönesatsningen blir mer kännbar för städföretagen än andra arbetsgivare. Men även i tvätteribranschen, där IF Metall ska förhandla fram ett nytt avtal i juni, finns låga löner, varför ännu en kraftmätning om låglönesatsningen kan vara på väg.

Parterna i städkonflikten träffade medlarna Jan Sjölin och Göran Gräslund på tisdagen. Nya möten är inbokade den 2 och 5 juni, men eventuellt fortsätter medlingsförsöken redan i morgon, den 1 juni.