Barnmorskan som vägrar utföra aborter på grund av sin kristna tro, och därför nekats jobb vid fyra olika tillfällen vid småländska kvinnokliniker, får inte rätt i Arbetsdomstolen (AD) heller.

Hon hade också i två terminer fått studielön från sin arbetsgivare region Jönköping för att vidareutbilda sig till barnmorska. När det framkom att hon inte vill utföra aborter drog arbetsgivaren tillbaka studielönen för sista terminen. Att inte få jobb och indragen studielön har barnmorskat ansett vara kränkande och diskriminerande.

Men liksom tidigare instanser resonerar AD att landstinget inte grundade sitt beslut på barnmorskans kristna tro, utan på hennes ”yrkesmässiga begränsningar”. Det vill säga att hon vägrar utföra vissa arbetsuppgifter.

Barnmorskan har tidigare prövat ärendet i tingsrätt, där hon förlorade. Hon överklagade domen, men hovrätten gav henne inte prövningstillstånd. Hon har även velat att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska driva hennes ärende. Men DO avslutade ärendet då man ansåg att att vägran att utföra en arbetsuppgift som ingår i kraven  enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskord inte kan handla om diskriminering. Sveriges radio granskade tidigare i år fallet, då framkom att barnmorskan under ärendets gång fått finansiellt och juridiskt stöd från den kristna lobbyorganisationen Alliance Defending Freedom.

Barnmorskan har tidigare sagt att hon vid en förlust i AD kommer att vända sig till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Enligt Kavot Zillén doktor i medicinsk rätt, som Arbetet intervjuade tidigare med anledning av fallet,  är det svårt att veta hur Europadomstolen skulle döma om fallet togs vidare dit.
– Däremot har de avgjort tidigare fall, bland annat framförallt Polen som har en mer restriktiv lagstiftning. Där har man uttalat sig som så att länder själva får välja om de vill ha samvetsklausuler eller inte. Men om man väljer en sådan reglering får det under under inga omständigheter riskera kvinnors rätt till sjukvård, säger hon till Ekot.

För prövning där krävs att ett fall gått igenom samtliga rättsliga instanser i landet där det prövats, i Sverige skulle Högsta domstolen utgöra en sista instans. Hon fick dock aldrig prövningstillstånd till hovrätten. Däremot är Arbetsdomstolen en högsta instans när det gäller arbetsrätt. Går hon vidare dig och Europadomstolen anser att staten handlat kränkande, kan hon få skadestånd. Däremot upphävs inte tidigare nationella domar.

Barnmorskan hade också yrkat på att AD skulle befria henne från att ersätta regionen för rättegångskostnader, och att regionen i stället skulle ersätta henne. Men AD håller inte med. Barnmorskan ska stå för samtliga rättegångskostnader vilket totalt blir över 1,5 miljoner kronor.

Läs tidigare artiklar:

En till abortvägrare till Arbetsdomstolen

Stöd från USA för abortvägrande barnmorskor

Var går gränserna för religion i arbetslivet?