I måndags fattade kommunfullmäktige i Haninge beslutet att införa rätt till heltid för samtliga fritidsledare, stödassistenter, undersköterskor och vårdbiträden. Arbetet ska genomföras under året. Enligt kommunen innebär det till en början en kostnad, men en besparing på längre sikt genom färre timvikarier och ökade möjligheter att få rätt personal.

– Dels är det en jämställdhetsreform. Det finns inget skäl till att personer som jobbar i kvinnodominerade yrken inte ska ha möjlighet att jobba heltid. Det går ju i de manligt dominerade yrkena. Dels vill vi höja kvaliteten i verksamheterna och bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Meeri Wasberg (S) som är ordförande i kommunstyrelsen

21 procent av samtliga fast anställda i Haninge jobbar i dag deltid. Det kan jämföras med snittet för samtliga kommuner som ligger på 25 procent. Hur många av dem som jobbar ofrivillig deltid vet ingen.

– Nej, men det är viktigt att det finns ett generellt erbjudande, att visa vilja och riktning, säger Meeri Wasberg.

I flera kommuner har rätt till heltid inneburit att fler får så kallade delade turer, det vill säga arbetspass med en längre paus under en och samma dag.

– Ambitionen är att vi ska undvika det, delade turer är inte heller bra. Men jag törs inte säga att vi klarar det fullt. Jag räknar med att Kommunal, som kommer att vara delaktiga i det kommande arbetet, kommer att hålla bevakning på detta.

Läs mer om heltid

• Heltid till alla i Uppsala kommun

• Kommunerna sviker löftet om heltid

Så många har heltidsjobb i de kommuner som lovar – se lista!

• ”Förändringen tar tid att göra” – SKL om att införa heltid

• Halvhjärtat heltidslöfte vanligt hos kommunerna

Läs mer om delade turer

Hemtjänsten får delade turer i nytt avtal

• ”Delade turer kan vara negativt för hälsan”

• Göteborg fick bort delade pass

• ”Delade turer blir som rena slaveriet”

• Kommunal: ”Om det är en baksida av heltid är det jättetråkigt”

• Här finns delade turer i heltidskommuner