Marlene Burwick (S). Foto: Uppsala kommun

Uppsala sällar sig till skaran kommuner i landet som inför heltid som norm. Strategin är radikal. Vid årsskiftet börjar övergången från deltidsanställningar till heltidskontrakt. 

LÄS OCKSÅ Halvhjärtat heltidslöfte vanligt hos kommunerna

Först ut är 1 400 medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen. Därefter ska yrkesgrupp för yrkesgrupp få sina anställningar ändrade till heltid fram till halvårsskiftet 2018. Totalt är 11 000 anställda inom Uppsala kommun, varav 2 700 arbetar deltid i dag.

– Vår ambition är att fler anställda går upp i arbetstid, men vi är förstås medvetna om att det finns skäl till varför man inte orkar jobba heltid, säger Marlene Burwick, (S), kommunstyrelsens ordförande.

Därför har medarbetare som framöver vill fortsätta arbeta deltid möjlighet att ansöka om tjänstledighet för de timmar som de inte vill jobba.

– Detta är rätt väg att gå om man vill skapa snabba förändringar. Vi måste ta krafttag för att ändra strukturerna. Heltid ska vara norm och vi ska verkligen arbeta med jämställdhetsfrågor, säger Marlene Burwick.

LÄS OCKSÅ ”Jag kan inte tacka nej till helger och kvällar” – timvikarien Jenny Lestar

I dagarna går kommunen ut med en enkät till de anställda som är först ut att få sina anställningskontrakt ändrade. Nyckelfrågan i enkäten är hur många av dessa som framöver vill jobba heltid.

– Vi är naturligtvis positiva till att arbetsgivaren så kraftfullt visar att det är heltid som norm som gäller, säger Helena Ersson, ordförande för Kommunal i Uppsala.

Däremot finns vissa farhågor för arbetsmiljöproblem och strul med nya arbetsscheman.

– Stressig arbetsmiljö kan ändå hindra människor från att jobba heltid och då måste arbetsmiljöfrågan lösas på den specifika arbetsplatsen. Dessutom tror jag att det blir väldigt knepigt att ändra i scheman. Därför ska arbetsgivaren nu skapa en grupp med fackliga parter för att prata om hur vi ska lösa detta praktiskt, fortsätter Helena Ersson.