Vänd på mobilen för att se filmklippet i helbild.

Svaren i Arbetets webbenkät är tydliga – delade turer påverkar arbetssituationen negativt. Det menar även Göran Kecklund, docent vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

LÄS OCKSÅ Göteborg fick bort delade pass

Hur påverkar det en människa att jobba delade turer?
– Den anställda tycker att arbetet inkräktar för mycket på privatlivet. Det tror jag kan leda till stress, som kan leda till alla negativa konsekvenser som stress har för hälsan. Att jag säger tror beror på att inte är någon som visat den än.

Varför forskas inte mer på delade pass?
– Det vi såg i studien om bussförare var att väldigt många tycker att delade turer är dåligt, de mår inte, bra, stressar, sover sämre och det finns massor av upplevelsebaserade mått på hälsa. Men för att kunna visa riktiga hälsoeffekter som påverkan av sjukskrivning eller att det leder till allvarliga sjukdomar som depression krävs riktigt stora grupper som vi följer under lång tid. Den forskningen finns inte någonstans i världen. Den lilla forskning som finns, finns här i Sverige.

Vems är ansvaret?
– Det är bra att Kommunal och SKL driver heltid som norm. Ska man kunna livnära sig i yrken med långa löner måste man få heltid. Men det får inte bli på bekostnad av vilka scheman som helst. Man kan inte lösa heltid genom att lägga in en massa delade turer. Då får det negativa konsekvenser.

Stressforskaren Göran Kecklund. Foto: Jessica Gow /TT

Stressforskaren Göran Kecklund. Foto: Jessica Gow /TT

LÄS OCKSÅ ”Delade turer blir som rena slaveriet”

Delade turer ersätts ofta med längre pass, är det bättre?
– Det är jättesvårt att säga. Är båda lösningarna impopulära skulle jag säga att längre arbetspass är värre. De här yrkesgrupperna har ofta tunga jobb, vilket är inte bra att kombinera med långa pass. Men att i stället lägga i två entimmarsraster, nej det inte är så vi ska organisera arbetet. Man hamnar lätt i ur askan in i elden-situation för de här yrkesgrupperna.

LÄS OCKSÅ Kommunal: ”Om det är en baksida av heltid är det jättetråkigt”

Varför ser det ut så här, främst inom LO-yrken i offentlig sektor?
– Delade turer försvann ett tag, men kom tillbaka i takt med att ekonomin blev sämre i kommuner och landsting. Det är så tajt i bemanningen i dag, att man verkar tvungen att utnyttja resurserna så här, det vill säga arbetstagarna.

– Inom den privata tillverkningsindustrin till exempel, kan man ha nog så konstiga scheman, men man skulle aldrig göra så här för man ser att det inte ökar produktiviteten. Man tjänar inte mer pengar och gör inte ett bättre jobb.

LÄS OCKSÅ Här finns delade turer i heltidskommuner