Foto: Lars Hedelin/TT

I en storstad som Göteborg har det gått att ta bort delade arbetspass. Det kräver tid, utbildning och vilja, enligt Elisabeth Spång som länge ledde arbetet från stadens håll.

LÄS OCKSÅ ”Delade turer blir som rena slaveriet”

Som Arbetet skrev i förra veckan finns delade turer kvar i 14 av 17 kommuner där en majoritet jobbar heltid. Flera kommuner har försökt få bort de oattraktiva passen, men återgått då man inte anser att det går. Göteborg har emellertid fått till det.

För fem år sedan tecknade Kommunal ett lokalt avtal om heltid med Göteborgs stad. I det skrevs också in att delade turer inte bör förekomma om det inte är på den anställdes egen begäran.

– Vi från arbetsgivarhåll ville samma sak. Ur arbetsmiljösynpunkt är delade turer förkastligt. Men det blev lite ramaskri från cheferna ute i verksamheterna eftersom turerna varit ett sätt att hålla ihop ekonomin, säger Elisabeth Spång som ledde stadens arbete med avtalet fram tills i somras då hon gick i pension.

Hon kunde då konstatera att man inte jobbade med bemanningsfrågor överhuvudtaget.

– Vi gjorde om allt, såg över schemaläggningen, utbildade chefer. Det går inte bara att bestämma sig för att ta bort delade turer. Utan man måste förändra hela sättet att arbeta. Det tar tid och kräver utbildning.

LÄS OCKSÅ Kommunal: ”Om det är en baksida av heltid är det jättetråkigt”

För att undvika att hamna i väldigt långa arbetspass skrevs också en maxgräns på tio timmar för ett pass in i avtalet. Enligt Elisabeth Spång vill man nu få ner den till åtta.

– Vem vill arbeta tio timmar om dagen? Ständigt långa turer tär. Men vi lägger sällan längre turer än åtta på vardagar. Helger är svårare då vi behöver kontinuitet mot brukarna.

Håkan Persson, ombudsman på Kommunal i Göteborg, håller med om att det har gått relativt smärtfritt att få bort de delade arbetspassen.

– I början hade vi lite problem på några ställen där man i stället skrev in längre raster. Men efter det har det inte varit några bekymmer.

LÄS OCKSÅ Här finns delade turer i heltidskommuner

Det facket i gengäld fick acceptera  var de så kallade resurspassen. 20 procent av en schemaperiod kan vara ett sådant pass, vilket innebär att den anställdes schema skickas till en bemanningscentral som placerar personen i en verksamhet. Den anställde vet inte vilken arbetsplats eller vilka arbetstider, i vissa fall inte förrän dagen före att hen ska vara där. Enligt Håkan Persson ligger dock snittet för resurspass på mellan fem och sex procent för en schemaperiod.

– Det togs inte emot jättepositiv då 2011. Men med tiden har det satt sig. Många tycker det är roligt att pröva nya arbetsplatser.

Just nu håller parterna på att förhandla fram ett nytt heltidsavtal. Där vill Kommunal få bort de delade passen helt, det vill säga även de frivilliga. Och resurspassens maxgräns bli 10 procent under en schemaperiod.

Varför ta bort frivilliga delade pass?
– Det kan finnas en press bland kamrater att ta ett sådant pass för att få ihop schemat. Så varför hålla dörren öppen? Det är en infekterad fråga och ser också bra ut om vi kan säga att vi inte har delade turer alls i Göteborg, säger Håkan Persson.