Att endast tre av 17 kommuner där de flesta jobbar heltid har fått bort delade turer är tråkigt – men det är arbetsgivarens ansvar, anser man från centralt håll på Kommunal.

LÄS OCKSÅ ”Delade turer blir som rena slaveriet”

För tre år sedan fick Kommunal upp frågan om delade arbetspass i avtalet med SKL. De skulle minimeras. Att så få som tre kommuner klarat det är tråkigt, konstaterar Kommunals ombudsman Lena Byström.

– Om det är en baksida av heltider är det jättetråkigt att man väljer att organisera arbetet så här. Det är arbetsgivarens ansvar att leda och fördela arbetet till exempel genom schemaläggning. Men fungerar det i tre kommuner så är det ju möjligt.

Från arbetsgivarhåll hänvisar Heléne Fritzon (S), ordförande för förhandlingsdelegationen på SKL, till kommunerna.

– Endast de kan förklara hur de agerat. Varje kommun agerar utifrån sina lokala förutsättningar. Vi har en ambition att undvika delade turer, men verksamheten måste få bestämma. Men just nu fokuserar vi tillsammans med Kommunal på vårt gemensamma heltidsarbete.

LÄS OCKSÅ Så gör heltidskommunerna med delade turer

Även Kommunal hänvisar till att arbetet måste ske lokalt.

– Och det sker nära medlemmen varje dag. Men vi jobbar också på det i vårt partsgemensamma arbete för heltid, säger Lena Byström på Kommunal.

Hur ser ni på att delade turer ersätts med andra oattraktiva pass som långturer eller fler helger?
– Det är fortfarande arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet.

Kan ni vara hårdare från centralt håll?
– Men vi jobbar ju lokalt på det varje dag! Och vi har numera ett komplement till kollektivavtalet i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö där delade turer finns med som en risk för ohälsa.

Lena Byström säger att hon i dagsläget inte riktigt kan svara på om de delade turerna kommer att försvinna, men menar att det är viktigt att poängtera att det är ”tråkigt” att de finns kvar.

– Att tro att alla delade turer ska försvinna i varje verksamhet tror jag inte är realistiskt men vi tycker att man i så stor utsträckning som möjligt ska undvika dem, säger däremot Hélene Fritzon på SKL.