LÄS OCKSÅ Så många har heltidsjobb i de kommuner som lovar – se lista! 

I år satsar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på nätverk för ledare av heltidsprojekt. Dessutom ska SKL och Kommunal snart inleda ett gemensamt arbete för att ytterligare öka tempot i frågan.

En pusselbit som försvårar arbetet med införande av heltid är delade turer. Både arbetsgivare och fack är överens om att man ska eftersträva en sammanhållen arbetstid, men det gäller att finna nya lösningar.

– Glädjande nog finns det kommuner som har infört heltid utan att behöva ta till delade turer. Däremot har det visat sig vara väldigt svårt att ta bort delade turer utan att kostnaderna ökar, säger Heléne Fritzon, ordförande för förhandlingsdelegationen på SKL.

Hon menar att det tar minst ett par år från det att ett politiskt beslut är fattat till att anställda har fått sin önskade sysselsättningsgrad. Därför är hon inte alltför oroad över statistiken.

– Vi vet att det är stora skillnader mellan kommuner både vad gäller förutsättningar och vilket utgångsläge kommunen har.

LÄS OCKSÅ Kommunerna sviker sitt löftet om heltid

HR-specialisten Sven Fernlund Skagerud har arbetat med heltidsprojekt i Avesta, Hofors, Falun och Hedemora.

– Det gäller att kavla upp ärmarna och jobba med detaljer och se till att få en lösning som fungerar för alla. Vissa kommuner har varit förutseende och försökt konvertera jobb till heltid efter hand, säger Sven Fernlund Skagerud.

Han nämner tre punkter för en lyckad process:

• Kommunpolitiker måste stötta införandet av heltidstjänster.

• En ny bemanning och förändrade scheman ska inte kosta.

• Den kommunala organisationen måste inse att det tar tid.

I de kommuner där han själv har arbetat har det varit svårast att ersätta deltid med heltid för kostpersonal inom skolan och äldrevården.

– Ibland kan det vara lättare att få ihop heltid på nätter, men passen blir längre och fysiskt jobbigare.