STOCKHOLM 20151125 Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, hÂller presskonferens i Riksdagens presscenter med anledning av flyktingsituationen. Foto: Fredrik Sandberg / TT kod 10080

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson, har ingen politik för fler jobb, skriver Ulf Björk i en slutreplik. Foto: Fredrik Sandberg/TT

INSÄNDARE/SLUTREPLIK. Vad menar egentligen Moderaterna när de anklagar Socialdemokraterna för att blunda för utanförskapet? Det var ju M som i regeringsställning gjorde arbetsmarknadsmässiga experiment som slutade i fiasko, skriver Ulf Björk, IF Metallare och socialdemokrat, i slutreplik till Katarina Brännström (M).

LÄS OCKSÅ Insändare/Replik S blundar för utanförskapet – Katarina Brännström (M)

Sedan Stefan Löfven blev statsminister 2014 har massarbetslösheten minskat med en procent. Trots att Sverige har den lägsta långtidsarbetslösheten i Europa är den kvar på en allt för hög nivå.

Antalet nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen fortsätter att öka. Ungdomsarbetslösheten fortsatt den lägsta sedan 2003. Nästan hälften av de unga arbetslösa är heltidsstuderande arbetssökande.

Moderaterna vill lägga ned Arbetsförmedlingen och låta de som är experter på att matcha arbetssökande till jobb ta över den uppgiften. Privatiseringsivern och de fria marknadskrafterna är partiet ivriga förespråkare för. När de hade regeringsmakten lyckades inte deras experiment utan det blev ett fiasko.

Avvecklingen av länsarbetsnämnderna har varit särskilt problematiska. Där bidrog kunder och kommuner tillsammans med företrädare från näringslivet och de fackliga organisationerna med sina skilda kunskaper om den lokala arbetsmarknaden. Den regionala förankringen i näringspolitiken försvagades genom denna omläggning liksom det arbetsmarknadspolitiska arbetet.

Däremot är jag personligen intresserad av en omorganisation av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så att våra medlemmar och Sveriges innevånare slipper snurra runt och tappa ersättning.

Moderaterna vill införa en ny lärlingsanställning. När det gäller lärlingsutbildningar finns sådana i dag. M vill även införa ett bidragstak så att det skulle löna sig bättre att arbeta än att gå på bidrag.

LÄS OCKSÅ Insändare: M-ledare har ingen egen politik – Ulf Björk

Det är dags att Moderaterna förklarar var de menar med bidragstak. Min uppfattning är att löntagarnas avstådda pengar skulle användas när människor blev utan arbete. Inte att som M sänka nivåerna i A-kassan, sjukförsäkringen och förändra regerverket i sjukförsäkringen så att sjuka tvingas ut i arbete.

Moderaterna i regeringsställning använde löntagarnas pengar till annat i statsbudgeten.

Socialdemokraterna anklagas nu för att blunda för utanförskapet av just M. Socialdemokraterna beslutade om lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 2003:1210. Samordningsförbundet jobbar med de som står långt ifrån arbetsmarknaden med att få tillbaka dessa i arbete eller utbildning.

Moderaterna vill satsa mer pengar på polisen. Men att satsa mer pengar på polisen för att få ner arbetslösheten är väl knappast det primära. Det viktiga är att få fler poliser för att upprätthålla lag och ordning.

Ulf Björk, IF Metallare och socialdemokrat