LÄS OCKSÅ Staten allt osynligare på landsbygden

Fredag den 24 februari släpper Socialdemokraternas partistyrelse handlingarna inför partiets kongress som äger rum i Göteborg i april. Där ingår nya politiska riktlinjer på en rad områden. Ett är ”Jobb och tillväxt i hela landet” och handlar om att bygga bort bostadsbristen, få till bättre kommunikationer med bredband till år 2025 i hela landet, samt öka decentraliseringen för att skapa fler jobb.

– Det här blir en central del av vår valrörelse och Stefan Löfven har pekat på att en av våra viktigaste utmaningar är att hålla ihop hela Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

I förslaget till nya politiska riktlinjer beskrivs en utveckling där många människor i dag upplever att delar av Sverige glöms bort och bruksorter där ”gräset börjar växa på övergivna mackar”. Stefan Löfven har gett sig ut på Sverigeresa för att träffa människor över hela landet och nu betonar partistyrelsen vikten av att skapa fler arbetstillfällen och tillväxt i hela Sverige. Frågan om klyftor mellan land och storstad är viktig, betonar Damberg.

– Vårt parti har sin bas i hela landet så för oss är inte den här frågan något nytt. Men under de åtta år som gick innan vi tillträdde så drog det isär väldigt kraftigt i Sverige och det kommer krävas mycket statligt engagemang för att vända utvecklingen och skapa utvecklingskraft i hela landet. Vi har också en internationell trend med både Trump och Brexit som visar vad som kan hända när klyftorna drar isär mellan stad och land.

Mikael Damberg pekar på att ”hela verktygslådan” måste användas för att skapa jobbmöjligheter och tillväxt i hela landet. I förslaget till nya politiska riktlinjer nämns flera redan utlovade åtgärder och löften, som att hela Sverige ska ha tillgång till bredband år 2025 och satsningar på järnvägsunderhåll och stambanor för höghastighetståg.

I riktlinjerna står också att närings- och arbetsmarknadspolitiken ska anpassas mer efter regionala förhållanden. Bland annat vill partistyrelsen att de regionala kompetensplattformarna ska få ökat inflytande över resurser.

LÄS OCKSÅ 29 000 statliga jobb har flyttats

I dag ingår myndigheter, näringsliv och utbildningsaktörer i plattformarna och gör analyser över kompetensbehovet i en region.

– Det har fungerat olika bra. Det vi säger nu är att vid sidan av att göra de här analyserna ska de också kunna få ökat inflytande över att prioritera resurser efter det regionala kompetensbehovet. Det kan handla om statliga utbildningsresurser som man får visst inflytande över. I dag kan man ha ett kluster av yrkesutbildningar som man har stort behov av regionalt, men där alla beslut fattas nationellt.

Därtill vill partistyrelsen satsa vidare på pilotprojektet med sex regionala exportcentrum. I dag kan företag på orter vända sig dit för att inom 24 timmar få samlad hjälp från olika myndigheter.

– Vi vill ge små och medelstora företag tillgång till en exportmarknad utan att behöva gå via Stockholm. Det har varit ett smart sätt att kraftsamla och nu vill vi gå vidare och bygga ut det här systemet i hela Sverige.

Hur kommer ni gå vidare med utflyttningen av statliga jobb från Stockholm?
– Vi stödjer landsbygdskommitténs analys av att de statliga jobben behöver flytta ut men i det här riktlinjedokumentet jobbar vi inte med siffror på det sättet. Nu går regeringen igenom varje myndighet och ser vad som kan flyttas ut.

LÄS OCKSÅ Se karta över hela Sverige – hur många statliga jobb har försvunnit i din kommun

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens närvaro och tillgänglighet har minskat på många orter i Sverige. Partistyrelsen skriver att ”relationen mellan myndigheter och invånare kan inte enbart vila på digitala lösningar och enstaka brev. Möjligheten att mötas öga mot öga måste också finnas”. Här nämns inga konkreta åtgärder för att öka närvaron.

– Det är en viktig fråga. Vi förväntar oss inte samma typ av service som för 20 år sedan. Vi har ambitionen att det ska finnas service regionalt men den kan inte se ut som på samma sätt som då.

S-kongress 2017

Årets fackliga hjälte driver på inför S-kongressen

• S vill rädda jobb i kristider

• Visstid het fråga inför S-kongress