statliga-jobb-legend

Zooma ut kartan för att se hela landet och klicka på din kommun för att se förändringen av statliga jobb!

Arbetet har jämfört antal statliga jobb i kommunerna år 1995 och 2015. Det visar att de allra flesta kommunerna, i synnerhet i glesbygd, förlorat
statliga jobb under de senaste två årtiondena. Vanligen har dessa kommuner mist mellan 10 och 300 jobb (markerade i ljusblått på kartan).

Antal statliga jobb totalt i hela landet var 235 722 år 1995, tjugo år senare var de 247 247.

Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har fått flest nya statliga jobb. Antalet statliga jobb i Stockholms län har ökat med närmare 12 000, netto, under perioden.

Tre kommuner (Sigtuna, Strängnäs och Ängelholm) har förlorat fler än 1 000 statliga jobb vardera.

Källa: Statistiska Centralbyrån, förvärvsarbetande i statlig förvaltning och statliga affärsverk 1995 och 2015.

LÄS OCKSÅ 29 000 statliga jobb har flyttats

LÄS OCKSÅ ”Med dagens teknik vore det lätt att sprida jobben”

Linda Flood