LÄS OCKSÅ 29 000 statliga jobb har flyttats

En av de 23 kommunerna med störst utmaningar är Härjedalen, enligt Landsbygdskommittén. Här har de statliga jobben minskat med 65 procent de senaste 20 åren och är nu 51 stycken, visar Arbetets granskning.

Kommunen passerades också av statsminister Stefan Löfven (S) på hans turné runt Sverige i veckan. Under resan besökte han orter som har det tufft ekonomiskt och demografiskt.

Dagen innan statsministern kom på besök talade Arbetet med Anders Häggkvist (C), kommunalråd i Härjedalen. Enligt honom är utflyttningen, just på grund av bristen på jobb, ett av kommunens största problem.

– Vi är 10 000 totalt och fram till 2030 kommer vi att tappa tusen arbetsföra personer. Samtidigt får vi 300 fler pensionärer. Det är demografifrågan som är vår största utmaning, säger han.

LÄS OCKSÅ Karta: här har statliga jobb försvunnit

Hur löser man det?
– Jag tror inte på någon konflikt mellan stad och landsbygd men det är otroligt dyrt för moder Svea att ha en tät tätort och en gles glesbygd. De som sitter i bilkö i Stockholm skulle bli glada om hälften av bilarna var någon annanstans.

– De som sitter i bilkö i Stockholm skulle bli glada om hälften av bilarna var någon annanstans, säger Anders Häggkvist (C), kommunalråd i Härjedalen.

– De som sitter i bilkö i Stockholm skulle bli glada om hälften av bilarna var någon annanstans, säger Anders Häggkvist (C), kommunalråd i Härjedalen.

Anders Häggkvist menar att man med dagens teknik skulle kunna sprida ut jobben i landet betydligt mer.

– Vi kan ta Försäkringskassan som exempel. Vi skulle mycket väl kunna administrera våra egna sjukskrivningar och också hjälpa storstaden med det i stället för tvärtom. För några år sedan utökade Bris sin verksamhet. Den utökningen valde man att göra i Stockholm där det är som mest trångt och dyrt.

Varför tror du att man lägger jobben i storstäderna?
– Jag tror att det är slentrian. Man ser inte de möjligheter som finns på andra platser. Här har du lokaler för en spottstyver och en trogen och bra personal. Men framför allt har du livskvalitet och en perfekt uppväxt för barn och unga.