Knappt två månader återstår till Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Det är året före val. Med andra ord blir kongressbesluten avgörande för partiets valrörelse. Omkring 2 000 motioner har lämnats in av medlemmar och partidistrikt över hela landet.

Bland de stora partidistrikten Skåne, Stockholm och Göteborg återkommer jobbförslag som var i hetluften även vid förra kongressen i Västerås 2015.

Ett av dem är framtiden för allmän visstid som anställningsform. Både Göteborgs och Stockholms partidistrikt vill ta bort allmän visstid ur lagen om anställningsskydd.

– Det här är en oerhört viktig fråga för Handels, HRF, Fastighets och Kommunal och det är extremt viktigt att vi får igenom det, säger Mirja Räihä, facklig ledare i Stockholms partidistrikt.

När Mirja Räihä var på senaste kongressen i Västerås för två år sedan blev det mycket debatt om hur anställda hamnar i kläm när arbetsgivare utnyttjar dagens regler. Att de utan förklaring kan visstidsanställa istället för fastanställa. Det slutade med en mildare kompromiss; partiet ska verka för att allmän visstid måste motiveras av arbetsgivaren.

– Men i dag är allmän visstid fortfarande en anställning som inte behöver motiveras på samma sätt som till exempel vikariat. Vi vill ha ett beslut som ingen arbetsgivare kan misstolka, säger Mirja Räihä.

Även i det största S-distriktet, Skåne, har medlemmar skrivit motioner om den känsloladdade frågan. Distriktsstyrelsen har dock inte skrivit en egen motion eller tagit ställning ännu.

– Jag både hoppas och tror att den skånska delegationen ställer sig bakom att allmän visstid ska skrotas, säger distriktets vice ordförande Annelie Karlsson som också sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Även i LO-led finns nu stöd för att ta bort allmän visstid. I somras körde kongressen över LO-styrelsen i frågan. I Skånes distriktsmotion om arbetsmarknaden ligger istället fokus på de som står långt från arbetsmarknaden, däribland nyanlända. Bland annat föreslås nya yrkeskategorier i offentlig sektor för att avlasta hårt belastade yrkesgrupper.

– Utrikesfödda har den största arbetslösheten så där behöver vi störst insatser. Där har vi de största utmaningarna framför oss, säger Annelie Karlsson.

En annan fråga som lär dryftas på kongressen är den om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften, något som alliansregeringen avskaffade 2007. Här har både Stockholms och Göteborgs partidistrikt lämnat in motioner. Och även Skåne ställer sig troligtvis bakom när de snart ska ta ställning till alla motioner, tror Annelie Karlsson.

Huvudargumentet är att dagens regler ger en orättvisa på arbetsmarknaden, eftersom arbetsgivare får dra av för medlemsavgiften i sin arbetsgivarorganisation.

Skånes Annelie Karlsson tror också att hyvlingsdomen blir en tung fråga när ombuden möts i Göteborg i april. Stockholms- och Göteborgsdistrikten förespråkar en lagändring.

– Där hoppas jag att det blir en förstärkning av las som står över hyvlingsdomen så att det blir omöjligt att hantera anställda på det sättet, säger Annelie Karlsson.

För undersköterskan och Stockholmsdistriktets fackliga ledare Mirja Räihä ligger en helt annan distriktsmotion närmast hjärtat; att införa en yrkeslegitimation för undersköterskor. Här har hon Skånes partidistrikt med sig.

– För oss Kommunalare är det här en enormt viktig fråga. Alla ska få samma utbildning med en skyddad yrkestitel. I dag köper kommuner undersköterskeutbildningar som låser fast anställda hos en arbetsgivare och arbetsgivarna har ingen koll när de anställer.

S-kongressen

• 8-12 april i Göteborg.
• Totalt 2 000 motioner med 4 500 förslag.
• Runt den 24 februari blir partistyrelsen klar med behandling av motionerna och kommer med sin syn.
• Både medlemmar och partidistrikt kan lämna in motioner. Distriktsmotioner har klubbats av distriktsstyrelsen, men hur ombud från distrikten ställer sig i enskilda frågor återstår att se.
• 350 ombud deltar, varav 191 kvinnor och 159 män.
• Huvudtemat är ”Trygghet i en ny tid”.