SMÅBARNSLIV & ARBETE DEL 5. 

Har man rätt till ledighet för läkarkontroller?

Skärmavbild 2016-09-22 kl. 09.47.18

Ofrivillig barnlöshet är något som drabbar många. Upprepade uppslitande fertilitetsbehandlingar, att pendla mellan hopp och förtvivlan och kanske drabbas av missfall samtidigt som man ska sköta sitt arbete kan vara svårt. I första delen av serien Småbarnsliv och arbetsliv mötte vi Hanna Danielsson som tillsammans med sin man länge kämpade för att få ett syskon till sin son. Vad är det som gäller för henne och andra som brottas med samma problem?

Har man rätt till ledighet för de täta läkarkontrollerna vid IVF-behandlingar, så kallade provrörsbefruktningar, och kan man sjukskriva sig om man mår dåligt av behandlingarna?
Ja, även om det oftast inte behövs. Behandlingarna i sig ses inte som ett sjukdomstillstånd men Försäkringskassan har som praxis att både kvinnor och män kan få sjukpenning under såväl utredning som behandling av infertilitet. Den som mår så psykiskt dåligt att den inte kan jobba kan givetvis även ha rätt till sjuklön och sjukpenning av den orsaken.

Ska man berätta om utredningar och behandlingar för chef och kollegor?
Det avgör man själv. Det kan kännas lättare att gå ifrån till läkarbesök med kort varsel om chefen vet och goda kollegor kan vara ett bra stöd. Å andra sidan kan det kännas privat och vara tufft med alla frågor om hur det går när behandlingarna inte ger önskat resultat.

Går det att få behandling billigare?
Om man är barnlös ingår behandlingar i de flesta fall i den vanliga sjukvården. Om du måste betala själv kan du höra om din arbetsgivare kan betala ingreppet och låta dig betala genom bruttolöneavdrag. Privat sjukvård kan arbetsgivare betala enligt skattereglerna och på så sätt slipper du skatta för beloppet.

Har man rätt till sjukpenning om man drabbas av missfall?
Har man omfattande blödningar och inte kan jobba kan man självklart bli sjukskriven och ha rätt till sjuklön och sjukpenning, likaså om missfallet leder till depression eller andra krisreaktioner och komplikationer.

LÄS OCKSÅ Del 1: Svårt att vänta på barnet som aldrig kommer

Kan man kräva att få anpassade arbetsuppgifter?

Skärmavbild 2016-09-22 kl. 09.49.50

En graviditet innebär stora fysiska påfrestningar på kroppen, och ibland fortsätter problemen även när barnet fötts. I seriens andra del mötte vi Angelica Ågren, som till sist fick hjälp med sina bäckensmärtor av en specialiserad fysioterapeut. Hennes första mål var att kunna stå i 15 sekunder utan stöd. Nu drömmer hon om att kunna gå till affären.

Kan man kräva att arbetsgivaren ska anpassa jobb och arbetsuppgifter så att man klarar dem trots smärta?
Ja. Arbetsgivaren har ansvar för anpassning och rehabilitering och ska göra vad som krävs för att du ska klara jobbet, i alla fall inom rimliga gränser.

Kan man kräva ändrade arbetsuppgifter?
Ja, om det krävs för att du ska kunna jobba och  om det är möjligt för arbetsgivaren att lösa.

Får man gå till sjukgymnast på arbetstid?
De flesta kollektivavtal innehåller regler om när man får söka vård på arbetstid och om det blir löneavdrag eller inte. Det finns ingen lagstadgad rätt att gå till vare sig läkare eller sjukgymnast på arbetstid, men samtidigt ligger det ju  i arbetsgivarens intresse att du får hjälp så att du kan utföra ditt jobb. Man kan också få sjukpenning för rehabilitering om den ordineras av läkare och godkänns av Försäkringskassan.

LÄS OCKSÅ Del 2: Lång väg tillbaka till arbetet efter barnafödsel

Kan jag bli omplacerad om jag vabbar för mycket?

Skärmavbild 2016-09-22 kl. 09.51.57

Hur ska man hinna lämna och hämta sina barn på förskola och samtidigt hinna med sitt jobb och eventuellt övertidsarbete? Det är en fråga som många brottas med. I seriens tredje del mötte vi familjen Agerhult i Linköping, som fått allt att fungera tack vare flexibel arbetstid och möjlighet att byta från skiftgång till dagtid. De flesta har inte den möjligheten men viss anpassning kan alla få.

Har jag rätt att gå ner i arbetstid för att få allt att fungera?
Ja, du har rätt att gå ner till 75 procent tills barnet fyller åtta år.

Kan jag kräva anpassat schema för att det ska fungera med förskolan?
Nja, om du går ner i arbetstid ska arbetsgivaren förlägga arbetstidsförkortningen efter dina önskemål om det inte innebär en påtaglig störning av verksamheten.

Kan jag beordras att jobba övertid om jag gått ner i arbetstid för att jag har små barn?
Något absolut skydd mot att behöva arbeta övertid vid enstaka tillfällen finns inte men arbetsgivaren bör ha starka skäl och först försöka lösa situationen på annat sätt. Mer regelbunden övertid behöver man inte ställa upp på.

Kan jag kräva att få anpassade tider för att kunna fortsätta att jobba heltid om jag inte vill gå ner i tid?
Nej. Det finns ingen sådan absolut rätt, men prata med arbetsgivaren och se om ni kan komma överens.

Om det inte finns ob-barnomsorg i kommunen, har jag som skiftarbetande förälder företräde till dagtjänster?
Nej, men man kan alltid prata med sin arbetsgivare om behovet. Det finns också en paragraf i diskrimineringslagen om att arbetsgivare ska underlätta för föräldrar att förena arbete och föräldraskap. Den skulle man kunna åberopa, men det är oklart hur långt arbetsgivarens skyldighet att underlätta sträcker sig.

Kan arbetsgivaren omplacera mig mot min vilja för att jag vabbar mycket?
Arbetsgivaren kan omplacera dig, men inte med motiveringen att du vårdar sjukt barn, det vore att missgynna dig för att du är förälder, vilket är ett lagbrott.

LÄS OCKSÅ Del 3: De har fått ihop livspusslet

Bör jag gå till jobbet efter en sömnlös natt?

Skärmavbild 2016-09-22 kl. 09.53.41

Sömnbrist är något många småbarnsföräldrar lider av, och ibland kvarstår stressen och problemen även om barnen sover gott. I seriens fjärde del fick vi följa Arbetets reporter under en natt och ta del av experttips från en sömnforskare, men hur ska man hantera tröttheten på arbetet?

Bör jag gå till jobbet efter en sömnlös natt och har jag annars rätt att sjukskriva mig?
Trötthet i sig är ingen sjukdom, men i många fall är det direkt olämpligt att köra på som vanligt, till exempel om man jobbar med farliga verktyg eller kör fordon. Prata med din arbetsgivare om hur ni ska lösa situationen.

Hur ska jag hantera de koncentrationssvårigheter och bristande omdöme, ork och tålamod som långvarig sömnlöshet ger?
Det viktigaste är att vara medveten om att man är påverkad av sömnbristen och vara lite extra försiktig. Prata med din chef om du är osäker på om du ska utföra vissa arbetsuppgifter, och om möjligt be kollegorna om lite extra stöd om du känner att du behöver.

Kan man kräva ändrade arbetsuppgifter för att man är för trött för att utföra sitt jobb?
Nej inte generellt. Man har en skyldighet att vara i sådan form att man kan jobba när man kommer till jobbet. Om man är för trött bör man ändå prata med sin arbetsgivare så att man inte utsätter vare sig andra eller sig själv för risker.

Ska man berätta för chefen/kollegorna att man inte sovit eller bita ihop?
Berätta. Trötthet påverkar både dig och ditt jobb, så det är bra om chef och kollegor vet.

Är det grund för avskedande om jag råkar somna på jobbet?
Nej, troligen inte om det sker en enstaka gång, men det beror på omständigheterna. Om du däremot planerar att sova på arbetstid genom att till exempel gå undan och bädda ner dig är det en annan sak.

LÄS OCKSÅ Del 4: En natt i småbarnsfamiljen