Foto: Erik Nylander/TT

Få arbetar heltid i landets regioner och landsting – trots politiska beslut. Sämst är Jönköpings län där bara 58 procent jobbar fulltid.

LÄS OCKSÅ Kommunerna sviker löftet om heltid

I dagarna har Arbetet rapporterat om att kommunerna är dåliga på att erbjuda heltidsjobb till sina anställda. Men bland landets 21 regioner och landsting ser det inte mycket bättre ut.

Tre av fyra regioner och landsting har tagit politiskt beslut om att trycka på för ökad sysselsättningsgrad. Trots det jobbar totalt 67 procent heltid, och de regionala skillnaderna är stora, visar statistik från SKL.

I regionerna Jönköping och Halland arbetar 58 procent heltid, vilket är lägst andel i landet.

– Region Jönköpings län har historiskt haft ett lågt heltidsmått. En faktor som kan påverka är att regionen har mer verksamhet i egen regi som kan påverka tjänstgöringsgraden. En annan faktor kan vara att regionen har en generös hållning när det gäller att bevilja partiell ledighet utöver det som regleras i lag eller avtal, säger förhandlingschefen Ami Andersson.

LÄS OCKSÅ S-kommuner uppfyller inte sitt löfte

Region Halland säger sig se potential i att fler jobbar heltid men anser samtidigt att det finns en attraktivitet i flexibilitet, berättar Pernilla Gedda, chef på HR-avdelningen.

– Sedan 2011 erbjuds alla nyanställda heltidstjänst och två gånger per år får all personal möjlighet att gå upp till heltid. Dock är det inte alltid säkert att den anställda kan få jobba heltid på en och samma avdelning.

Det är också enorma skillnader mellan andelen heltidsarbetande kvinnor och män inom landsting och regioner. I Halland jobbar till exempel 51 procent av kvinnorna fulltid medan 85 procent av männen gör detsamma.

– Vi vet att många av våra medarbetare vill jobba mindre än heltid för att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv, men de flesta väljer att bara gå ner lite i tid. 90 procent är inte alls ovanligt, säger Pernilla Gedda.

LÄS OCKSÅ Så många arbetar i de S-kommuner som lovat heltid

Högst andel anställda som jobbar 100 procent hittas i Västernorrlands landsting med sina 76 procent.

– Rätten till heltid är en prioriterad fråga för oss, med bäring på jämställdhet, och finns som ett tydligt mål i vår landstingsplan. Möjlighet till heltidsanställning finns. Hur sedan personer väljer är upp till dem, det finns olika skäl till att inte arbeta heltid, det viktiga är att det finns en möjlighet att välja tjänstgöringsgrad, säger Victoria Sjöbom, HR-direktör på Västernorrlands landsting.

LÄS OCKSÅ Så många har heltidsjobb i de kommuner som lovar – se lista!

LÄS OCKSÅ ”Förändringen tar tid att göra” – SKL om att införa heltid

LÄS OCKSÅ Heltid till alla i Uppsala kommun