– Fortfarande finns det anställda som tror att företagshälsovården är företagslojal och att privata problem läcker till chefer, säger skyddsombudet Bo Luthin. Foto: Anders Wiklund/TT

Husläkare, ergonomer och hälsoinspiratörer. På Scania sätts medarbetarnas hälsa i fokus. Och viktigaste av allt är att verka förebyggande inom företagshälsovården.

LÄS OCKSÅ Nedrustad företagshälsa oroar

Efter en förmiddag på Scania i Södertälje känns det som att hela verksamheten andas välbefinnande. Internbussar på området kan ta anställda mellan den stora träningsanläggningen Gröndal till den egna husläkarmottagningen på Scania Syd.

Däremellan ska den inbyggda företagshälsovården vara synlig för de 14 000 anställda. Olika team med ergonomer, läkare, sjuksköterskor samt beteendevetare, psykologer och hälsopedagoger, finns på plats för att hjälpa medarbetare till ett bättre arbetsliv.

– Att vi har haft en inbyggd företagshälsovård så länge hör till vår framgång. Men vi måste fortsätta utveckla oss. Största utmaningen är att få medarbetarna att inte utsätta sig för fara, säger Mikael Welinder, chef för Scanias företagshälsovård.

Han berättar att det förebyggande arbetet har kommit olika långt inom företaget och att medarbetare kan göra sig illa sig på jobbet. Bo Luthin, huvudskyddsombud IF Metall, håller till viss del med, men menar också att ledarskapet på sina håll är uselt och att säkerheten därför brister.

Inne i motormonteringsbyggnaden, eller på Scania-språk ”byggnad 150”, förklarar Mikael Welinder att företagshälsovården är med vid alla maskininköp för att de ska anpassas så bra som möjligt för den rådande arbetsmiljön. Och varje dag är anställda inom företagshälsovården med på verksamhetsmöten för att fånga upp arbetsrelaterade problem.

Teamet anordnar också föreläsningar för anställda och utbildningar för chefer.

– Den ökade transparensen mellan företaget, fackklubbarna och företagshälsovården ger frukt. Fast fortfarande finns anställda som tror att företagshälsovården är företagslojal och att privata problem läcker till chefer, säger Bo Luthin.

Mikael Welinder försöker med alla medel tvätta bort skepsisen gentemot företagshälsovården.

– Alla förstår ju att vi inte vill någon illa och ju oftare vi pratar med varandra desto mer förstår anställda att vi är en oberoende expertresurs.

I den bästa av världar lyckas företagshälsovården lösa problem innan de uppstår. Men om en anställd blir skadad eller får psykiska problem av arbetet kontaktas företagshälsovården.

Därefter kan den anställde få hjälp av husläkarmottagningen som funnits på området sedan 2008. Den ägs av Scania men vem som helst får lista sig här. Just nu råder lokalbrist med fler än 9 000 listade patienter, varav 60 procent är anställda på Scania.

– Fördelen med läkarna på husläkarmottagningen är att de ser kopplingen mellan jobbet och individen, säger Bo Luthin.

Mikael Welinder fyller i: 

– Anställda som behöver uppsöka läkare kan enkelt hoppa på internbussen som tar dem till husläkarmottagningen. På så sätt behöver de inte vara borta mer än någon timme från jobbet.

TEMA FRISKVÅRD

Ojämlikt stöd till friskvård

Det här får du friskvårdsbidrag för

Sången ger kraft att klara vardagen

Morgongympa med lagbasen

”Har hälsohetsen blivit för stor?”

Företagshälsovård i fokus på LO-kongressen

LO har inför kongressen i mitten av juni lagt fram flera motioner om företagshälsovård. LO:s förslag är bland annat att lyfta fram hur viktigt det är att arbetare får hjälp i god tid för att minska sjukskrivningar, att parterna har inflytande över företagshälsovården genom att delta i styrelserna och att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med parterna på regional nivå bör få en överordnad roll.

Dessutom föreslår LO att företagshälsovården integreras på försök i hälso- och sjukvård i exempelvis glesbygd.