Från fabriksgolvet på Scania är det inte långt till företagshälsovården som finns på området. Huvudskyddsombudet Bo Luthin och företagshälsans chef Mikael Welinder ser stora fördelar med närheten. Foto: Anders Wiklund/TT

Skärp lagstiftningen kring företagshälsovård. Den uppmaningen riktar LO och Sveriges Företagshälsor till regeringen.

LÄS OCKSÅ Scania: ”Företagshälsovården en del i framgången”

Samtidigt som antalet sjukskrivna ökar kraftigt har flera miljoner svenska arbetstagare inte tillgång till en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Branschorganisationen Sveriges Företagshälsor menar att det krävs krafttag för att ändra på situationen.

Skärmavbild 2016-05-18 kl. 08.10.52– Är du sjuk måste du fort in till företagshälsovården, redan vecka två, inte dag 180. Primärvården måste remittera till företagshälsovården, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor.

Av de cirka 4,8 miljoner människor som i dag är sysselsatta så har drygt 60 procent tillgång till företagshälsovård, men bara en tredjedel av dessa har i sin tur en bra sådan. Det menar Sveriges Företagshälsor, något som LO också rapporterat om.

– En miljon arbetstagare har så kallade nollavtal som innebär att arbetsgivaren beställer företagshälsovård endast när ett problem uppstått, säger My Billstam, ombudsman på LO.

Hon menar att ett förbud mot nollavtal inte löser problemet. Bättre alternativ är att  göra det attraktivt för arbetsgivare att använda sig av kvalitetssäkrad företagshälsovård genom olika statliga stimulansåtgärder för utbildning av de olika yrkeskategorier som behövs.

– Regeringen kan kalla till tre-partsamtal om hur man ska kvalitetssäkra företagshälsovården. Man kan också avsätta medel till forskning och kunskapscentrum inom ämnesområdet, säger My Billstam.

Irene Wennemo, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet, pekar på att det redan görs insatser på området. Bland annat satsar regeringen 10 miljoner kronor årligen för att stödja företagshälsovårdens kompetensförsörjning.

– Det är angeläget att antalet läkare med specialitet i arbetsmedicin ökar. Under våren genomför Socialstyrelsen en förstudie om hur företagshälsovårdens kompetensförsörjning kan stödjas och komma med förslag på hur fler läkare ska välja att utbilda sig inom tilläggsspecialiteten arbetsmedicin, säger Irene Wennemo.

Peter Munck af Rosenschölds önskan för en bättre företagshälsovård i Sverige är att skyddsombud får större inflytande, en annan är förbättrad översyn.

Han menar också att det största problemet som arbetsgivare gör är att lägga problemen på individnivå i stället för att se på den organisatoriska frågan. Som exempel ger han att när byggjobbare inte ska falla från hög höjd så tilldelas de staket och säkerhetssele, inte balansträning.

Men när någon lider av stress och psykisk ohälsa så skickas hen på stresshanteringskurs. Det hjälper dock föga om arbetsmiljön är fortsatt dålig.

– De företag som bäst utnyttjar företagshälsovården förstår att varje enskild medarbetare är viktig.

TEMA FRISKVÅRD

Ojämlikt stöd till friskvård

Det här får du friskvårdsbidrag för

Sången ger kraft att klara vardagen

Morgongympa med lagbasen

”Har hälsohetsen blivit för stor?”

Företagshälsovård

• Sveriges Företagshälsor består av 116 företag som har 4 000 anställda. Det finns både privata och inbyggda, arbetsgivarägda, företagshälsor. Företagshälsovård är inte en skyddad titel – vem som helst kan sälja det.

• Definitionen av vad företags-hälsovård är har funnits med i arbetsmiljölagen sedan år 2000.

• En kvalitetssäkrad företags-hälsovård ska kunna ge arbets-platsen tillgång till tjänster från specialister som företagsläkare, företagssköterska, arbetsmiljöingenjör, ergonom, sjukgymnast, beteendevetare, psykolog, organisationskonsult, arbetsterapeut, hälsovetare.

• Andelen arbetstagare som omfattas av företagshälsovård har sedan slutet av 1980-talet sjunkit från 86 till dagens dryga 60 procent.

• Bland LO-förbundens medlemmar är det särskilt kvinnor på mindre arbetsplatser och i branscher med många tidsbegränsade anställningar som har sämst tillgång till företagshälsovård.