Carl Cederström. Foto: Niklas Björling A

Carl Cederström, lektor i företagsekonomi, har skrivit boken Wellness-syndromet.

Du menar att samhället är besatt av hälsa. På vilket sätt?
– Hälsa har blivit förknippat med en idé om självförverkligande. God hälsa och en atletisk kropp betyder att du är anställningsbar och har hög status. Det handlar inte bara om att må bra.

Hur har det blivit så?
– Under lång tid har vi fokuserat på hälsa genom ett folkhälsoideal, men då som ett grupptänkande. Nu är hälsa individualiserat och ingår i ett nyliberalt projekt med individen i centrum, vilket stärker polariseringen mellan samhällsklasser. Medelklassmänniskor som tränar kan förarga sig över fattiga personer som inte gör något åt sina kroppar. Det är en mycket olycklig utveckling.

Vilken stress skapar hälsohetsen?
– En enorm stress eftersom du som individ kan förlora ditt jobb om du blir sjuk. Vi rannsakar oss själva och lär oss att vi måste tänka positivt och ha kämparanda. Om vi till exempel blir cancersjuka så kommer tankar om att det beror på att vi har haft ett visst leverne.

TEMA FRISKVÅRD

Ojämlikt stöd till friskvård

Det här får du friskvårdsbidrag för

Sången ger kraft att klara vardagen

Nedrustad företagshälsa oroar

Morgongympa med lagbasen

Toppchefer elittränar för att demonstrera sitt ledarskap

• Allt fler toppchefer tränar på elitnivå. Och den som inte orkar haka på chefens livsstil riskerar att hamna utanför, visar en avhandling vid Stockholms universitet.

• Janet Johansson, doktorand vid företagsekonomiska institutionen, har gjort studien om hur höga toppchefer förkroppsligar sitt ledarskap genom sina vältränade kroppar.

– I dag när vi ser en springande man, ser vi en framgångsrik människa. Jämfört med för 50 år sedan, då framgång förknippades med whisky, cigarr och en stor kropp, säger hon till tidningen Arbetsliv.