Sedan ett år satsar Stora Enso mer på friskvård och de anställdas välbefinnande. Syftet är att personalen ska må bra och prestera bättre.

LÄS OCKSÅ Morgongympa med lagbasen

– Vi har genomgått en tuff period inom Stora Enso med besparingar. Här i Skutskär har antalet anställda minskat med 200 till 350 under de senaste tio åren. Satsningen på de anställdas välbefinnande syftar till att folk ska vara stolta när det går hem från jobbet och att vi helt enkelt ska få ut mer från medarbetarna, säger Peter Svedberg, HR-chef på Skutskärs massafabrik.

I Skutskär har företaget anställt en hälsospecialist och målet är att skapa förutsättningar för de anställda att ägna sig åt fysisk aktivitet samt att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö med fungerande strukturer och chefer för all personal.

I hälsospecialistens uppdrag ingår att ordna aktiviteter som motionslopp och skiddagar, styra företagshälsovården, marknadsföra det som företaget redan har i form av pool, bastu, nyrenoverat gym och kanoter. Och bygga samarbeten med lokala föreningar som bland annat gett de anställda möjlighet att prova på ridning.

– Alla kanske inte vill rida. Det långsiktiga målet är dock att öka hälsokompetensen så att folk vet vad som får dem att må bra, säger Peter Svedberg.

Stora Enso har dubblat sin satsning på friskvård. Men än finns inga mätbara resultat enligt Peter Svedberg. Jan Westman är ordförande för Pappers avdelningar inom Stora Enso. Han säger:

– Naturligtvis är företagets satsning bra. Och det är bra att de anställdas familjer kan komma med.

Den enda invändning han hört går ut på att Stora Enso borde ge pengar direkt till var och en av de anställda istället. Fackets Jan Westman tycker inte det är någon god idé. Resultatet blir bättre om företaget kan erbjuda gemensamma aktiviteter, tycker han.

TEMA FRISKVÅRD

Ojämlikt stöd till friskvård

Det här får du friskvårdsbidrag för

Sången ger kraft att klara vardagen

Nedrustad företagshälsa oroar

”Har hälsohetsen blivit för stor?”