Sjunga, dansa, måla eller sy. Möjligheterna för friskvård är många och kultur på recept har visat sig vara en framgång för snabbare rehabilitering av sjukskrivna.

LÄS OCKSÅ Sången ger kraft att klara vardagen

Skåne var först i landet med ett pilotprojekt för kultur på recept. Men nyligen har både offentliga och privata vårdcentraler och psykiatrimottagningar i Helsingborg medverkat i vad som kallats ”Kultur på recept – Skånemodellen 2.0”.

– Det är en vinst för hälso- och sjukvården som får ett nytt verktyg att använda. Och det är en vinst för den enskilde som får komma vidare i sin rehabilitering. Det är dessutom en vinst för kultursidan som når nya grupper, säger projektledaren Christina Gedeborg-Nilsson.

Även landstingen i Norrbotten och Stockholm har provat på kultur på recept i mindre skala. Däremot har Region Jönköping gått ett steg längre. Våren 2013 applicerades modellen i regionens 13 kommuner och 48 vårdcentraler och psykiatriska öppenmottagningar fick möjlighet att remittera kultur på recept.

Fram till i dag har cirka 120 patienter deltagit i kulturunderstödd rehabilitering. Från en kvalitativ utvärdering som regionen gjort framkommer att kulturaktiviteter har visat sig kunna minska och begränsa ångest, smärta och muskelspänning.

Sjukskrivna och har också visat sig se nya möjligheter vilket har lett till ett mera flexibelt tänkande.

– Vi ser en förkortning av sjukskrivningstiden hos de medverkande. Det är så häftigt att se. Personerna som fått rehabilitering genom kultur på recept kommer in i en social gemenskap. De fokuserar på det utanför och inte på sig själva, säger projektledaren Birgitta Ekeberg.

TEMA FRISKVÅRD

Ojämlikt stöd till friskvård

Det här får du friskvårdsbidrag för

Nedrustad företagshälsa oroar

Morgongympa med lagbasen

”Har hälsohetsen blivit för stor?”

Läkarordinerad kultur

• Efter dialog med Socialdepartementet och Kulturdepartementet 2009 erbjöds Region Skåne att genomföra ett pilotprojekt för att pröva Kultur på recept i rehabiliterande syfte. En grupp patienter i Helsingborg som var långtidssjukskrivna för depression, stress, ångest och smärta av olika slag, erbjöds varierad kultur med ett så kallat Kulturkort. Projektet uppnådde goda resultat och har sedan dess spridit sig till andra delar av landet.

Västerbotten ska bli friskast i världen

• År 2020 ska Västerbottens invånare vara världens friskaste. Västerbottens läns landsting har satt målet och ska genom kampanjen ”Hälsa 2020”ge inspiration och kunskap till en bättre hälsa.

• I samverkan med andra samhällsaktörer i länet ger landstinget grundläggande praktiska råd så att varje individ kan må bra på rätt sätt. Enligt ett pressmeddelande från landstinget kan alla förbättra sin hälsa och det handlar om att må så bra som möjligt utifrån de förutsättningar man har.