Stockholm 20140109 : Med start p fredag fÂr landets 2,1 miljoner pension‰rer besked om hur deras allm‰nna pension fˆr‰ndras i Âr. Foto:Anders Glans / PPM / Handout / kod 10500 **OBLIGATORISK BYLINE: PPM / ** **Endast fˆr redaktionell anv‰ndning. Bilden kommer frÂn en extern k‰lla och distribueras i sin ursprungliga form som en service till vÂra abonnenter**

Foto: Anders Glans/PPM

Den framtida pensionen är inte en fråga som engagerar. Varannan svensk tycker att pensionssparande är svårt och trist. Vart femte orange kuvert blir inte ens öppnat, visar en färsk Sifo-undersökning.

En gång om året ligger ett orange kuvert uppfordrande i brevlådan. Då är det åter dags att försöka förstå hur pensionen fungerar och hur mycket man ska få varje månad när arbetslivet väl är förbi. Men för väldigt många är pensionen ett ok. Faktum är att Sifo-undersökningen, som beställts av Swedbank, visar att var femte är så ointresserad av pensionen att brevet från Pensionsmyndigheten åker i soporna oöppnat.

– Det är oroväckande att så många tycker att pensionssparande är svårt och tråkigt. Att planera för sin pension och spara långsiktigt är viktiga frågor, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Yngre, under 34 år, är minst bekymrade och mest okunniga om pensionen och pensionssparandet.

– Det är naturligt att pensioneringen känns avlägsen i den åldern. Då har man sitt fokus på studier, familjebildning och annat.

– Sedan ökar oron över pensionen med åldern samtidigt som kunskapsnivån är högre. Fyra av fem räknar med att klara sig på pensionen, säger Arques.

Två av fem svenskar kan tänka sig att fortsätta jobba längre om det ger högre pension, enligt undersökningen.

Det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten skickas till alla som är födda 1938 eller senare och innehåller ett årsbesked och en prognos för den allmänna pensionen. Men eftersom den totala pensionen också kan bestå av andra delar behöver man göra en pensionsprognos på Pensionsmyndighetens hemsida för att få en rättvisande bild av hur mycket man ska få från eventuell tjänstepension och eget pensionssparande.

Swedbanks undersökning visar att en majoritet av de drygt 2 000 tillfrågade tror att de kommer att få mindre än 70 procent av sin slutlön i pension. Den andelen ökar kraftigt ju närmare pensionsålderna man kommer.

Snittökning på cirka 400 kronor för pensionärer 2016

Flyktingströmmen påverkar pensionerna