STOCKHOLM 20160120 N‰rings- och innovationsminister Mikael Damberg fotograferad p sitt kontor. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg fotograferad på sitt kontor. Foto: Henrik Montgomery/TT

Sverige har halkat efter som industrination. En konkret plan för hur regeringen ska flytta fram positionerna ska läggas fram under 2016.

Industrin står för nästan en miljon jobb – utspridda i hela landet. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet. Under torsdagen lade näringsminister Mikael Damberg fram en strategi för en svensk nyindustrialisering.

– Visionen är att svensk industri ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion av varor och tjänster, säger han.

S/MP-regeringen menar att den svenska industrin blev styvmoderligt behandlad av den borgerliga regeringen. Det är en del av bakgrunden till att man nu satsar hårt på det området.

– Andra länder har arbetat strategiskt med sin industri: länder som Storbritannien, USA och Tyskland. Det har Sverige inte gjort, säger Mikael Damberg.

Nyckelorden i regeringens plan är: digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft.

– I sådana här strategier måste vi, eftersom vi är ett litet land, utgå ifrån på vilka områden svensk industri redan är långt framme.

Näringsministern lyfter fram it-telekom – ”hur man planerar en smart stad som är uppkopplad”. Fordonsindustrin – ”självkörande bilar” – och den ”uppkopplade gruvan”. Men också life science, hälso- och sjukvård. Det handlar om att ”återupprätta” industrin i Sverige.

– Det har funnits en diskussion om det postindustriella samhället, ungefär som om industrin inte längre var betydelsefull. Men nu ser vi att industrin snarare är hjärtat i ekonomin.

Industrins innovationer blir sannolikt avgörande, menar Mikael Damberg, för hur Sverige ska klara samhällsutmaningar som klimat och en åldrande befolkning. Han räknar med att en strategi får ”en styrande effekt”.

– Handlingsplanen kommer att vara betydligt mer konkret. Men man kan inte börja längst ned i verktygslådan, då blir det inte strategiskt arbete.

Riskerar ni inte att tappar tjänstesektorn?
– Det är helt fel tänkt att säga att industri är ett och tjänstesektorn något annat. De går in i varandra. Det vi har sett är en tjänstefiering av industrin.

LÄS OCKSÅ:

Damberg (S): Glädjande att industrin går så bra

Debatt: Nyindustrialisera Sverige