– Om vi är duktiga kan vi ta marknadsandelar och få en växande industri, säger Mikael Damberg om omställningen till automatiserad produktion.  Foto: Maja Suslin

Mikael Damberg. Foto: Maja Suslin/TT

Industriproduktionen i Sverige ökar kraftigt. Näringsminister Mikael Damberg (S) gläds särskilt åt att det nu är exporten som ligger bakom ökningen.

Svensk industri går bra. Statistik som SCB publicerar i dag, fredag, visar att industriproduktionen ökade med 6,2 procent från november 2014 till november 2015. Ökningen beror helt på att exporten av svenska industrivaror växer (på hemmamarknaden har efterfrågan utvecklats svagt).

– Det här är det mest intressanta i de siffror SCB redovisar, säger näringsminister Mikael Damberg. För första gången på många år bidrar exporten till BNP-tillväxten. Det har den inte gjort på mycket länge.

Näringsministern ser flera förklaringar till uppgången.

– Sverige är konkurrenskraftigt. Den amerikanska marknaden växer, och den europeiska har hämtat sig. Och vi har sett stora investeringar i svensk industri de senaste åren, satsningar som skapar framtidstro.

– När man ser på varför industriföretag förlägger produktion i Sverige handlar det om den kompetens som finns hos svenska arbetare och tjänstemän. Vi har industrikultur. Utan den hade vi inte sett det här lyftet.

Riksbanken gör sig nu redo att sälja svenska kronor för att hålla växelkursen nere, något som kan stimulera exporten av svenska varor ytterligare. Mikael Damberg vill inte recensera vad Riksbanken gör, men säger:

– Jag tror att man snarare ska se Riksbankens beslut i ljuset av vad den Europeiska centralbanken gör än som ett isolerat svenskt skeende. Och svensk industri är numera inte så beroende av växelkursen, många företag är nästan lika beroende av importen som exporten. Växelkursen är viktig bara för vissa branscher.

Bland de branscher som har ökat produktion mest under tolvmånadersperioden november 2014 – november 2015 märks elektronikvaror (48,5 procent) och fordonsindustrin (32,6 procent). Volvo Cars har i dag redovisat försäljningsrekord för sina personbilar. Kemisk industri och läkemededelsindustri hör till dem som i stället har minskat produktionen.