STOCKHOLM 20130402 Cecilia Fahlberg, fˆrbundsordfˆrande fˆr Unionen, talar med pressen efter att industriavtalet fˆrhandlats klart. En halv miljon anst‰llda inom industrin har fÂtt ett nytt avtal. Lˆneˆkningarna blir 6,8 procent p tre Âr. Foto: Leif R Jansson / SCANPIX kod 10020

Cecilia Fahlberg. Foto: Leif R Jansson/TT

Kompetensfonder med statligt stöd kommer att bli verklighet i någon form. − Ja, jag är helt övertygad om det, säger Cecilia Fahlberg som förra veckan lämnade över PTK:s ordförandeklubba till Martin Linder.

Cecilia Fahlberg har under hösten också lämnat ordförandeskapet i Unionen och även där efterträtts av Martin Linder. En hjärtefråga för henne har varit kompetensfonderna, som ska ge möjlighet till återkommande utbildning under hela karriären i arbetslivet.

– Ja, det har varit så sedan finanskrisen 2008, som gav en skjuts till stora förändringar i många företag.

Cecilia Fahlberg ser fonderna som en trygghetsfråga när kunskaperna åldras med rekordfart och digitaliseringen i arbetslivet sker enormt snabbt. Nu när framtidsminister Christina Persson, med bakgrund i bland annat TCO, har intresserat sig för frågan finns ett nytt tryck i den.

Tidigare i år sprack förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och den fackliga samverkansorganisationen PTK om ett omställningsavtal. Tanken var att det skulle omfatta både kompetensfonder och förändringar i LAS.

Cecilia Fahlberg understryker att hon föredrar kollektivavtal mellan parterna i frågan framför lagstiftning. Särskilt viktigt är det att gå avtalsvägen om LAS-reglerna vid uppsägning ska förändras.

Men problemet finns på den fackliga sidan ute på arbetsplatserna. De lokala företrädarna är nöjda med dagens ordning. De lokala parterna kan genom avtalsturlistor göra upp om vilka som ska säga upp och därigenom sätta grundregeln sist-in-först-ut ur spel.

− Vi i facket är inte missnöjda med turordningsreglerna, men måste acceptera att arbetsgivarna tycker att de är fel. Vi vill ha kompetensfonderna och måste släppa något i andra ändan, säger Cecilia Fahlberg.

− Få av våra medlemmar inser också hur svagt dagens skyddsnät är. Om jobben förhandlas bort är verkligheten hård för dem som drabbas.

Cecilia Fahlberg poängterar att regeringen kan göra ganska mycket för att underlätta sjösättningen av kompetensfonderna. Ett exempel är att anpassa utbildningssystemet för högskolan bättre till halvtidsstudier. Ett annat är införandet av SYO-konsulenter för vuxna i arbetslivet.

Som avgången ordförande för PTK framhåller hon också organisationens insatser för tjänstemännens avtalspensioner. Genom de upphandlingar som gjorts har fondavgifterna halverats för avtalspensionens fonder jämfört med pensionsfonder på den öppna marknaden.

För en ung tjänsteman kan detta leda till ett par hundratusen extra till pensionen.

− Varje tiondel ger mer i pension. De senaste åren har hela finanssektorn lagt större fokus vid dessa avgifters storlek. De visar hur viktiga de är.

Cecilia Fahlberg vill ännu inte avslöja vad hon ska göra i fortsättningen när hon lämnat det utan jämförelse största TCO-förbundet Unionen, med över en halv miljon medlemmar.

− Inget är bestämt, men jag kommer att jobba i många år än.

LÄS OCKSÅ:

Stopp för förhandlingarna om turordningarna

Unionen beredd göra upp om turordningen