Foto: Janerik Henriksson

För extra pengar till kompetensutveckling kan Unionen tänka sig sig att låta arbetsgivarna styra över vem som ska sägas upp vid arbetsbrist. Det handlar om förhandlingar mellan PTK och Svenskt Näringsliv om turordning och omställning. Inom PTK motsätter sig dock akademikerförbunden i Saco förslaget.

Arbetet erfar att det finns ett färdigt förslag, som innebär extra lönepåslag på 0,3 procent mot att arbetsgivarna får möjlighet att bestämma över utformningen och att kompetens ska ligga till grund för vem som ska sägas upp och vem som får behålla jobbet.

Det hela handlar om ett förslag från Svenskt Näringsliv i förhandlingarna med PTK om turordningsregler. Omställning och fortbildning av privatanställda tjänstemän, erfar Arbetet.

Arbetsgivarna överlämnade förslaget vid midsommar och nu har diskussionerna om förslaget tagit fart. Och det visar sig att PTK:s största fack Unionen är beredda att acceptera arbetsgivarnas förslag.

Enligt uppgift går förslaget ut på att arbetsgivarna ska betala 0,3 procent av lönesumman utöver de vanliga lönepåslagen. Extrapengarna ska användas i en kompetensstiftelse, vars syfte är att privatanställda tjänstemän ska kunna vidareutbilda sig för att ha rätt kompetens för sitt jobb och för att kunna få nytt arbete.

I gengäld får arbetsgivarna styra över turordningskretsarnas utformning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, vilket i praktiken ger arbetsgivarna stor makt över vem som ska sägas upp. Till det kommer att kompetensen ska ligga till grund för utformning av uppsägningslistorna och där får arbetsgivarna stort inflytande över vad som är rätt kompetens.

Dessutom innebär arbetsgivarnas förslag att turordningstvister inte längre ska kunna avgöras i Arbetsdomstolen. I stället ska en särskild skiljenämnd inrättas för att fälla avgörande när fack och arbetsgivare är oense om turordningslistorna.

Om förslaget blir verklighet blir det i stort sett en återgång till tiden innan lagens om anställningsskydd infördes. Och det berättas att det i tjänstemannaleden finns resonemang som går ut på att det funkade före las så det borde det väl göra om man ändrar reglerna nu.

Från Sacoförbunden i PTK är invändningarna starka. Kritiken handlar om turordningskretsarna och skiljenämnden. Akademikernas fack anser att förslaget betyder att det lokala facket förlorar sin betydelse.

Förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringslivs avbröts i december 2013. Parterna stod för långt ifrån varandra och det fanns interna motsättningar i PTK-leden.

I början av sommaren återupptogs förhandlingarna. För PTK och Svenskt Näringsliv är målet att bli klara före avtalsrörelsen.