Svenskt Näringsliv avslutar förhandlingarna med PTK om nya turordningsregler och kompetensutveckling. Arbetsgivarna motiverar sitt beslut med akademikerfackens kritik av det förslag som arbetsgivarna lagt fram.

PTK beklagar att arbetsgivarna väljer att avsluta förhandlingarna om omställning och turordningsregler, och förklarar att det finns en majoritet inom PTK som vill fullfölja förhandlingarna.

– Akademikerförbunden prioriterar uppenbarligen möjligheten att lokalt kunna förhandla fram avgångsvederlag före betydande satsningar på kompetensutveckling. Det är beklagligt, säger Christer Ågren, vice vd hos Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

Och PTK:s och Unionens ordförande Cecilia Fahlberg beklagar att arbetsgivarna väljer att sätta stopp för diskussionerna.

– Vi hade ett unikt tillfälle att komma överens om ett avtal som skulle möta de stora förändringarna som vi ser redan idag på arbetsmarknaden och som kommer att påverka en halv miljon jobb de närmaste 10-20 åren, säger hon i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna handlade om ett förslag från arbetsgivarna som innebär extra pengar till en kompetensstiftelse i utbyte mot bland annat att arbetsgivarna får bestämma över turordningskretsarna vid uppsägning på grund av arbetsbrist och att turordningslistorna ska bygga på kompetens istället för anställningstid.

Arbetet har i flera artiklar berätta om kritiken från akademikerfacken i PTK. De beslutade för en vecka sedan att unisont säga nej till arbetsgivarnas förslag. De anser att förslaget innebär att anställningsskyddet försvagas och att det lokala facket förlorar inflytande.

– Att förhandlingarna avbryts ser vi som en naturlig följd av det som varit. Och vi hoppas att man tagit till sig våra ståndpunkter, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Till skillnad från PTK beklagar hon inte att förhandlingarna avbrutits. Och hon tillägger.

– Det är synd att vi inom PTK inte haft en gemensam syn och jag är förvånad att vi har så olika syn på tryggheten lokalt och vårt inflytande lokalt.