Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST. Foto: Fredrik Sandberg

Den fackliga förhandlingsorganisationen OFR ger sig inte och begär medling i de strandade förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal i staten. Arbetsgivarna har redan avvisat OFR:s krav och hänvisar till att både LO-förbundet Seko och SACO-S redan skrivit på avtalet. Det är oklart om Arbetsgivarverket ens ställer upp på medling.

Så sent som härom veckan träffade OFR motparten Arbetsgivarverket och la fram sina yrkanden på förbättringar i det avtal som Seko och SACO-S accepterat, men arbetsgivarna avvisade samtliga yrkanden och var inte intresserad av att förhandla.

Nu går OFR ett steg vidare och begär medling enligt det samarbetsavtal förbunden har med Arbetsgivarverket. Det innebär att parterna gemensamt ska utse en eller ett par medlare.

– Vi utgår ifrån att vi enas om medling. Vi behöver hjälp för att komma framåt och har inte mycket annat att välja på, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef i ST och den som leder förhandlingarna för de åtta tjänstemannaförbund som ingår i OFR-grupperingen på den statliga området.

– Vi har fortfarande behov av att diskutera olika punkter i avtalet. Det tidigare avtalet är uppsagt till årsskiftet och Arbetsgivarverket vill att vi accepterar det nya utan krusiduller.

OFR:s förhandlingsposition är svår mot bakgrund av att Seko och SACO-S accepterat den nya villkoren, som innebär att staten går in i en ny lösning för pensionerna. Tidigare har där funnits ett förmånsbaserat system, som innebär att pensionen grundas på slutlönen.

I det nya systemet är pensionen premiebaserad. Staten sätter av en procentsats av lönen till pension och storleken på pensionen avgörs av hur väl pengarna förräntats fram till pensionsdagen.

OFR kräver kompletteringar av den lösning som de andra förbunden har accepterat. Höjd pensionsålder för officerare och flygledare är ett exempel på förändring som OFR motsätter sig.

OFR vill också ha starkare regler för delpension. Arbetstagaren ska kunna få delpension om arbetsgivaren går med på det, men OFR vill att parterna alltid ska förhandla i dessa fall. Arbetsgivaren ska inte ensidigt kunna avgöra frågan.

Sjukskrivna och föräldralediga och får ersättning från trygghetssystemen förlorar pensionsavsättningar. I dagens avtal görs bara avsättningar på den 10-procentiga löneandel som arbetsgivare fyller ut ersättningarna med. OFR:s krav är att avsättning ska göras på hela beloppet.

OFR vill också ha bättre förmåner för den som gör lönekarriär i hög ålder. Dessa indivder får lägre pension än vad motsvarande individ får inom det privata näringslivet. På löneandelar över 7,5 prisbasbelopp avsätts 30 procent av lönen till pension. OFR kräver några ytterligare procent för att hålla uppe nivåerna på pensionen.

Slutligen vill OFR att Trygghetsstiftelsen ska kunna användas för att hitta nya befattningar åt den som inte orkar på sitt ordinarie jobb fram till pensionen.

– Det handlar om att så många som möjligt ska kunna arbeta fram till sin pensionsålder och att trygga statens kompetensförsörjning, säger Åsa Erba Stenhammar.

LÄS OCKSÅ:

Debatt: OFR:s krav för ett nytt pensionsavtal

Tummen ner för pensionsavtal

Nytt pensionsavtal klart

Statligt anställda utan pensionsavtal