Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST. Foto: Fredrik Sandberg

Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST. Foto: Fredrik Sandberg

Det pensionsavtal som Seko och Saco just har slutit med staten duger inte, anser de statligt anställda tjänstemännen.

I dag undertecknade Arbetsgivarverket, Seko och Saco ett nytt avtal om tjänstepensioner för statligt anställda, med det korthuggna namnet PA 16.

De drygt 100 000 statligt anställda tjänstemännen omfattas däremot inte av avtalet. I början av sommaren lämnade de förhandlingsbordet, missnöjda med den uppgörelse som Seko och Saco var på väg att godta.
Efter en första granskning av PA 16, som publicerats på Arbetsgivarverkets hemsida under onsdagen, står tjänstemännen fast vid sin skeptiska hållning.

– Avtalet är inte tillräckligt bra. Vi står fast vid kravet att få förhandla fram bättre pensionsvillkor, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST, som också är förhandlingsledare för de åtta tjänstemannafacken inom förhandlingsorganisationen OFR.

Som Åsa Erba Stenhammar ser det återstår åtminstone tre frågor att lösa.

Den första gäller pensionsavgifternas storlek. PA 16 innebär en övergång från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner (se nedan). För att inte högavlönade tjänstemän som gör karriär sent i livet ska få sämre pensioner i framtiden hade avgifterna behövt vara högre. Det lär dock bli mycket svårt för OFR att få högre avgifter än de som Seko och Saco har accepterat.

Den andra frågan handlar om den möjlighet att trappa ner i slutet av arbetslivet som ingår i uppgörelsen, ”ålderspension flex”. För att de anställda ska ha råd att trappa ner (tidigast från 61 års ålder) avsätts en särskild pensionspremie på 1,5 procent av lönen.

– Men de pengarna kommer de allra flesta att behöva för att få en rimlig pension från ordinarie pensionsålder, säger Åsa Erba Stenhammar. Här hade en högre avgift behövts. Vi är också kritiska till att premien till ”ålderspension flex” beräknas på bruttoinkomst, och alltså sänks om man är sjuk eller föräldraledig.

Om den anställda trots allt anser sig ha råd att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet finns ingen rätt att göra det. Arbetsgivaren bestämmer ensidigt. ST:s erfarenhet är att särskilt lågavlönade tjänstemän plötsligt anses ovärderliga när pensionering på deltid kommer på tal.

– Vi har sneglat på industrins avtal om deltidspension, säger Åsa Erba Stenhammar. Där finns en förhandlingsordning om arbetsgivaren och den anställde inte kommer överens. Det saknas i det statliga pensionsavtalet.

En tredje punkt där tjänstemännen är kritiska är pensionsåldern för flygledare och officerare. I dag har de möjlighet att sluta jobba vid 60 respektive 61 års ålder. I PA 16 finns inga undantag. Ska flygledare och officerare sluta tidigt får de bekosta detta själva.

– Starka säkerhetsskäl talar för att de här grupperna ska få gå i pension tidigt, säger Åsa Erba Stenhammar. Deras möjligheter till omplacering är ytterst begränsade.

LÄS OCKSÅ:

Fakta

Förmånsbestämd tjänstepension: Du är garanterad en på förhand bestämd andel av din slutlön när du går i pension vid en viss ålder. Premiebestämd tjänstepension: Arbetsgivaren betalar in en på förhand bestämd avgift (premie) till tjänstepensionen. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket premier du har tjänat in, hur stor avkastningen blir och hur höga avgifter förvaltarna tar. Och på hur länge du orkar jobba.