Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

ARBETET DEBATT. Åtta fackförbundsordföranden presenterar sina förhandlingskrav för ett nytt tjänstepensionsavtal för statligt anställda.

I dag (onsdag 18/11) träffar vi Arbetsgivarverket för att återuppta förhandlingarna om ett nytt tjänstepensionsavtal för över 100 000 statligt anställda. Framförallt vill vi se ett större ansvar från den statliga arbetsgivaren så att fler av våra medlemmar orkar arbeta fram till sin pensionsålder.

I förra veckan skrev Seko, Saco och Arbetsgivarverket att de var nöjda med det pensionsavtal de hade undertecknat eftersom det ger en flexibilitet för individen att inträda pensionslivet utifrån sina egna förutsättningar. Den flexibilitet som det talas om handlar ju för många av våra medlemmar om att de i framtiden ska jobba längre för att ha råd att gå i pension.

Vi vill skapa ett hållbart arbetsliv för statligt anställda och då måste vi börja diskutera hur lösningarna skulle kunna se ut. Vår utgångspunkt är att det behövs större inflytande för våra medlemmar om de ska klara att jobba längre. Bland annat så ska de ha rätt att gå ner i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv om det ska kunna talas om en verklig flexibilitet. Men i det nya pensionsavtalet finns det inga sådana rättigheter. Vi vill också att Trygghetsstiftelsen ska kunna användas när ett jobb blir alltför påfrestande så att medarbetare kan ställa om och finnas kvar i arbetslivet.

I det nya pensionsavtalet så finns det också en höjd pensionsålder för bland annat flygledare och officerare till 67 år. Vi menar att det finns både verksamhetsskäl och säkerhetsskäl för en lägre pensionsålder. Därför för vi också fram krav idag till Arbetsgivarverket för att få till en lösning för officerare och flygledare.

Utöver krav i pensionsavtalet om hållbart arbetsliv och bättre lösningar för officerare och flygledare har vi en rad andra krav också. Vi vill inte att sjuka och föräldralediga ska få sämre tjänstepension än andra. Inte heller vill vi att de som gör lönekarriär ska förlora på det nya tjänstepensionssystemet. Staten måste klara att vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden och kunna rekrytera både medarbetare och chefer. Då krävs det en bra tjänstepension.

Vi, som är en part på arbetsmarknaden, är beredd att ta ansvar för långsiktiga pensionslösningar men vi kan inte göra det ensamma. Vi vill hitta lösningar tillsammans med Arbetsgivarverket och därför fortsätter vi att förhandla.

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST

Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet

Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet

Håkan Sparr, ordförande i Försvarsförbundet

Annika Elias, ordförande i Ledarna

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet

Johan Lindgren, ordförande i Tull-Kust

Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet

LÄS OCKSÅ:

Debatt: Tre statliga parter eniga om pensionsavtal

Debattreplik: Avtalet säkrar kompetensen

Debatt: Staten riskerar dräneras på kompetens