Foto: Fredrik Sandberg/TT

Under onsdagen undertecknar Seko, Saco och Arbetsgivarverket ett nytt pensionsavtal. De statligt anställda får större pensionsinbetalningar än andra grupper. Men de kan inte använda pengarna till att gå ner i arbetstid om inte arbetsgivaren säger ja.

Det nya pensionsavtalet, som kallas PA 16, innebär att statligt anställda födda 1988 eller senare får helt premiebestämda tjänstepensioner, vilket redan är det normala för privat och kommunalt anställda. Men till skillnad från privatanställda, som börjar tjäna in sin tjänstepension först från 25 års ålder, tjänar statligt anställda in pension från det att de börjar arbeta, utan nedre åldersgräns. De kan fortsätta att tjäna in pension ända till 67 års ålder.

Och framför allt: Utöver de pensionspremier som har blivit standard på arbetsmarknaden får de statligt anställda en ”extra” inbetalning till pensionen som motsvarar 1,5 procent av lönen. Det gäller på lön såväl under som över ”taket” på 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Den extra pensionspremien ska ge de anställda råd att trappa ner i slutet av arbetslivet. Tjänstepensionen får tas ut tidigast från 61 års ålder. Möjligheten till flexibelt uttag av pensionen ser Seko, Saco och Arbetsgivarverket som viktig för att människor ska orka med ett längre arbetsliv.

Men att gå ner i arbetstid efter 61 års ålder blir ingen rättighet för den anställda, även om hon eller han anser sig ha råd med det. Minskad tjänstgöring kräver arbetsgivarens godkännande, klargör Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom.
– Vi har delat upp det i två frågor. Den första är: Beviljas jag ledighet? Den frågan prövas av arbetsgivaren, som säger ja eller nej.
– Den andra frågan är: Om jag är ledig, kan jag då ta ut pension på ett sådant sätt att jag fyller ut pensionen med lönen? Den frågan löser pensionsavtalet.

Precis som i det tidigare pensionsavtalet för statligt anställda, PA 03, krävs alltså god vilja från arbetsgivaren för att en anställd ska kunna gå i pension på deltid. Skillnaden är att de anställda som fått nej under det gamla pensionsavtalet varken har fått ledighet eller pengar. I det nya avtalet finns en finansiering av deltidspensionen som gäller alla. Beviljas du inte minskad tjänstgöring finns åtminstone pengarna kvar, och resulterar i högre ålderspension efter pensioneringen.

Monica Dahlbom tillägger att parterna kommer att skriva in en bestämmelse i ett villkorsavtal, som säger att arbetsgivaren kan bevilja ledighet om en anställd vill gå ner i tjänstgöring för att möjliggöra ett längre arbetsliv. På sätt markerar parterna en koppling mellan ett längre arbetsliv och möjligheten till deltidspension – även om deltidspension alltså inte är en rättighet.

De statligt anställda tjänstemännen lämnade förhandlingarna om pensionsavtalet före sommaren. De anser att det nya avtalet ger sämre pensioner för dem med höga inkomster, och oroas av att grupper som flygledare och officerare tvingas arbeta längre upp i åldrarna.

Arbetsgivarverket har hittills varit kallsinnigt till tjänstemännens begäran att få förhandla fram andra pensionsvillkor än Seko och Saco. Tjänstemännens förhandlingsorganisation OFR lämnade nyligen en ny förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket. Vid ett möte mellan Arbetsgivarverket och OFR den 18 november ska OFR precisera sina krav, och Arbetsgivarverket kommer då, med Monica Dahlboms ord, att ”hantera förhandlingsframställan”.

LÄS OCKSÅ:

Debatt: Tre statliga parter eniga om pensionsavtal

Statligt anställda tjänstemän utan pensionsavtal

FAKTA om PA 16

• Det nya pensionsavtalet för statligt anställda innebär helt premiebestämd tjänstepension. Det betyder att Arbetsgivaren betalar in en bestämd avgift (premie) till pensionen. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket premier du har tjänat in, hur stor avkastningen blir och hur höga avgifter förvaltarna tar.

• För privat och kommunalt anställda betalar arbetsgivarna in avgifter till tjänstepensionen motsvarande 4,5 procent av lönen under 7,5 inkomstbasbelopp per år och 30 procent av lönen ovanför den gränsen. De statligt anställda får samma premier, men dessutom 1, 5 procent till en särskilt försäkring som ska göra det möjligt att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet.

• De statligt anställda får välja förvaltare för en del av pensionspengarna, medan en del placeras hos den förvaltare som fack och arbetsgivare utser.

• Anställda som är födda före 1988 behåller de gamla pensionsreglerna, men dessa flyttas över till det nya avtalet.