STOCKHOLM 20131003 PÂ kontoret. En kulspetspenna. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10180

Foto: Fredrik Sandberg/TT

ARBETET DEBATT. En premie som valfritt kan användas till tidig pension – eller högre pension. Flytträtt och tidig inbetalning för unga medarbetare. De unga medarbetarna i staten får en av arbetsmarknadens bästa premielösningar, skriver fackförbunden Seko, Saco-S tillsammans med Arbetsgivarverket om det pensionsavtal för framtidens pensioner som undertecknas i dag.

På en arbetsmarknad med ökad rörlighet och ett längre arbetsliv, krävs det nya lösningar för att dagens unga ska få ett bra arbetsliv upp i högre åldrar med bra pensioner. Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko undertecknar i dag ett nytt avtal där vi gemensamt tar ansvar för en pensionslösning som kan möta dagens och morgondagens utmaningar.

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har som parter på arbetsmarknaden varit beredda att verka för förändring och utveckling.  Vi har nu tecknat ett nytt pensionsavtal som är långsiktigt och stabilt och som vi anser stödjer kompetensförsörjningen och bidrar till den statliga sektorns attraktivitet. Staten erbjuder nu unga medarbetare en pensionslösning som omfattar ett av de bästa premiebestämda pensionsavtalen på arbetsmarknaden.

Ett modernt pensionsavtal måste vara så konstruerat att det skapar förutsättningar för en bra avsättning till pension. Samtidigt ska det stödja rörlighet mellan olika arbetsmarknadssektorer och ge förutsägbara kostnader för arbetsgivaren.

Det pensionsavtal vi nu träffat stimulerar generellt sett till att jobba längre samtidigt som det finns en flexibilitet för individen att kunna anpassa sitt inträde till pensionslivet utifrån egna förutsättningar. Avtalet innehåller två delar. En del omfattar det regelverk som gäller i dag och kommer att fortsätta att gälla för dem som är födda före 1988. Den andra delen som är helt ny är premiebestämd och gäller de idag unga medarbetarna inom staten.

Ålderspensionen enligt de nya bestämmelserna är helt premiebestämd och:

• Arbetstagaren tjänar in till sin pension under i princip hela arbetslivet.
• Någon nedre åldersgräns finns inte. Det gör att pensionen blir högre ju längre man arbetar. Att tidigt börja tjäna in pension ger effekt genom att kapitalet hinner förräntas under lång tid.
• Avtalet innebär att premier på 4,5 procent av lönen under taket och 30 procent över taket på sedvanligt sätt betalas in till tjänstepensionen. En del av premierna kan individen själv välja försäkringsgivare. Avtalet ger också möjlighet för den enskilde att under vissa förutsättningar öka sin individuella pensionsavsättning.
• Den som är sjuk eller föräldraledig har ett förbättrat intjänande än i tidigare pensionsavtal, vilket innebär en trygghet.
• En av nyheterna är en premie på 1,5 procent på lönesumman som avsätts till en särskild försäkring som gör det möjligt för arbetstagaren att finansiera en avtrappning av arbetstiden i slutet av sitt arbetsliv. För den som väljer att arbeta full tid ända fram till pensionen bidrar premien till en högre ålderspension. Det ger en ökad flexibilitet för individen.
• För det intjänande kapitalet finns också flytträtt. Flytträtt ger den enskilde både inflytande och flexibilitet i hur det intjänade kapitalet ska förvaltas.

Som parter har vi gemensamt ställts inför en komplex och svår uppgift. Vi behövde skapa en lösning som ger förutsägbara kostnader för arbetsgivaren, är förmånligt för arbetstagaren och tillräckligt flexibelt för att stödja kompetensförsörjningen på en arbetsmarknad med snabba förändringar – kort sagt ett framtidsäkrat tjänstepensionssystem. Vi tycker att vi lyckats mycket väl.

Monica Dahlbom, förhandlingschef Arbetsgivarverket

Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S

Lars Johansson, förhandlingsansvarig Seko  

LÄS OCKSÅ:

Nytt pensionsavtal klart