Arbetsgivarverket har sagt upp sitt tjänstepensionsavtal för 100 000 statligt anställda tjänstemän. Oansvarigt, säger Fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon.

I ett och ett halvt år har de statligt anställdas fack förhandlat med Arbetsgivarverket om ett nytt pensionsavtal. I juni kom så Arbetsgivarverket överens med Seko och Saco-S om hur ett avtal ska se ut, även om inte alla texter var klara i detalj. Det nya pensionsavtalet ska träda i kraft vid årsskiftet och kallas kort och gott PA 16.

Men de åtta tjänstemannaförbund som gemensamt företräds av Offentliganställdas förhandlingsråd, ORF, ansåg att det nya avtalet inte var tillräckligt bra. För chefer och tjänstemän med inkomster ovanför ett visst tak (för närvarande 36 250 kronor i månaden) skulle det innebära sänkt pension med 5 000 – 10 000 kronor i månaden, skrev tjänstemannafacken i en debattartikel i Arbetet den 11 september.

Facken inom OFR hoppades få förhandla vidare på egen hand. Så blir det nu inte. I dag, tisdag, sade Arbetsgivarverket upp det gällande pensionsavtalet.

– OFR lämnade förhandlingsbordet, säger Monica Dahlbom, förhandlingschef vid Arbetsgivarverket. Men det är fortfarande möjligt för OFR att ansluta sig till det avtal vi sluter med Seko och Saco –S.

– Att inte förhandla klart med oss är oansvarigt, säger Britta Lejon, ordförande för Fackförbundet ST och talesperson för OFR.

Enligt Sofia Johansson, pressansvarig vid fackförbundet ST, det största förbundet inom OFR, fanns förhandlingstillfällen inbokade i augusti, men Arbetsgivarverket avbokade dessa och ställde på så sätt OFR vid sidan om. Monica Dahlbom ger en annan bild: Förhandlingstillfällena var enbart avsedda för att diskutera texter och detaljer i den uppgörelse som blev klar med Seko och Saco-S i juni, inte för att förhandla om själva avtalets innehåll.

Tjänstemannafacken ser alltså inte ut att få förhandla om andra villkor än de som Seko, Saco och Arbetsgivarverket har enats kring. Enligt Sofia Johansson ska OFR nu analysera deras överenskommelse.

– Men såvitt vi vet är viktiga frågor olösta, som frågan om hur vi ska klara ett lägre arbetsliv i framtiden.
Arbetsgivarverket tänker inte lämna tjänstemännen utan pensionsinbetalningar när det uppsagda pensionsavtalet slutar gälla vid årsskiftet.

– Saknas en uppgörelse med OFR anser vi att det avtal vi har med Seko och Saco ska tillämpas även på tjänstemannaförbundens medlemmar, säger Monica Dahlbom.

Läs också:

”Gamla pensionsavtalet är bättre”