Det nya pensionsavtalet för statligt anställda innebär försämrad pension för dem med höga löner, hävdar tjänstemannafacken. Medan Seko och Saco har accepterat det nya avtalet förhandlar tjänstemännen ensamma vidare.

Seko och Saco-S har under måndagen beskrivit sitt nya pensionsavtal med Arbetsgivarverket i positiva ordalag.

Avtalet, som gäller dem som är födda 1988 eller senare, innebär att arbetsgivarna betalar in relativt höga avgifter till tjänstepensionen på inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp per år (vilket i år motsvarar 36 300 kronor i månadslön). Förutom avgifter på 4,5 procent av inkomsten – lika mycket som privatanställda arbetare och tjänstemän får – betalar de statliga arbetsgivarna ytterligare 1,5 procent till en försäkring som är tänkt att underlätta deltidspension för dem som inte orkar jobba för fullt till ordinarie pensionsålder.

Men på inkomster ovanför taket innebär det nya avtalet en övergång från en garanterad, på förhand bestämd pensionsnivå till så kallad premiebestämd pension.

Det betyder att pensionsavgifterna – som motsvarar 30 procent av lönen ovanför taket, plus de ”extra” 1,5 procenten – samlas på den anställdes konto. Vid pensioneringen avgörs pensionens storlek av hur mycket pengar som har satts in på kontot och vilken värdeutveckling de har haft, vilket medför en betydande osäkerhet.

Exakt hur hög den premiebestämda pensionen blir går alltså inte att säga på förhand. Men de beräkningar ST och övriga fackförbund för statstjänstemän har gjort visar entydigt att det gamla pensionsavtalet är förmånligare för dem som har lön ovanför taket.

brittalejon– Jag kan mycket väl se varför Seko har godtagit det nya avtalet, säger Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST, som organiserar en stor del av de statligt anställda tjänstemännen. Vad Saco är nöjda med har jag däremot svårt att förstå. De har ju många medlemmar med lön ovanför taket.

– Det gamla pensionsavtalet är inte uppsagt. Vi har ingen brådska att ändra på någonting.

ST och de övriga sju fackförbunden inom OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, anser att det pensionsavtal som Seko och Saco har godtagit inte innehåller en tillräcklig lösning för dem som inte orkar arbeta heltid till pensioneringen.

– Konstruktionen med en försäkring för att underlätta deltidspension är intressant, säger ST-ordföranden. Men premien på 1,5 procent är för låg.

Medan Seko och Saco-S har gjort upp om pensionerna ska OFR träffa Arbetsgivarverkets förhandlare på nytt i augusti. Tjänstemannafacken står nu ensamma mot Arbetsgivarverket.

– Det är klart att det försvagar oss, säger Britta Lejon. Vi är i en sämre sits än om Seko och Saco hade varit eniga med oss. Men så länge det gamla pensionsavtalet gäller kan vi inte byta till något som är sämre för medlemmarna.

 

Läs också: