STOCKHOLM 20150923 Socialfˆrs‰kringsminister Annika Strandh‰ll (S) presenterar Âtg‰rdsprogram fˆr ˆkad h‰lsa och minskad sjukfrÂnvaro. Foto: Maja Suslin / TT / kod 10300

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Foto: Maja Suslin/TT

Regeringens ambition är ett riksdagsbeslut om höjd pensionsålder före nästa val, uppger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för Svenska Dagbladet.

Enligt uppgifter till tidningen råder dock oenighet inom riksdagens pensionsgrupp om nya åldersgränser. De borgerliga partierna vill höja till 63 år för uttag och 69 år för rätten att behålla sin anställning. Socialdemokraterna å sin sida lutar åt en höjning till 62 respektive 68 år, skriver SvD. Dagens gränser är 61 respektive 67 år.

Pensionsgruppen har på sitt bord en rad förslag från pensionsåldersutredningen om hur arbetslivet kan förlängas. Där ingår förslaget att höja till 63 respektive 69 år. Under hösten kommer pensionsgruppen, som leds av Annika Strandhäll, att återuppta samtalen med arbetsmarknadens parter.
– Vi ska fortsätta resonera med arbetsmarknadens parter om förutsättningarna för att få en pensionsålder som på ett bättre sätt speglar den ökande medellivslängden, säger hon till TT.
– Sedan är det som vi har sagt tidigare, förutsättningarna för att kunna höja pensionsåldern handlar också om att trygghetssystemen måste följa med och att arbetsmarknadens parter är med på det.

I en kommentar skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark att höjd pensionsålder kräver ”offensiva satsningar på arbetsmiljöarbetet för att få ner de stressrelaterade sjukdomarna”.

LÄS OCKSÅ: 

Delpensionen – en lyx för vissa 

Statens kaka – inte så liten för pensionären

Delpensionär: ”Jag ser fram emot weekendresorna”