UPPDATERAD 2018. Rätten till sommarsemester gäller i princip alla. Faktiskt även dig som är helt nyanställd och kanske började på jobbet i början av juni.

Då kan du visserligen inte räkna med betald semester. Men själva ledigheten har du rätt till.

Enda undantaget gäller om din anställning varar högst tre månader. Då kan du och din arbetsgivare komma överens om att inte lägga ut semesterledighet medan anställningen varar.

Den semesterlön du tjänar in (se artikel på sidan intill) betalas då ut som en klumpsumma, så kallad semesterersättning, när anställningen är över.

Också du som arbetar enstaka timmar eller enbart på helger får semesterersättning i stället för betalda semesterdagar. Men obetald ledighet kan du begära.

De 25 dagar du har rätt till enligt lag gäller per ”semesterår”. Enligt lagen löper semesteråret från den 1 april till och med den 31 mars. (I flera kollektivavtal sammanfaller semesteråret i stället med kalenderår.)

Hur många av de 25 lediga dagarna som är betalda avgörs av hur lång tid du arbetade året före semesteråret – intjänandeåret. För årets semester är det alltså 1 april 2017 – 31 mars 2018.

För att få 25 betalda semesterdagar i sommar krävs att du arbetade hela den här perioden.

Arbetade du kortare tid minskas antalet betalda semesterdagar i motsvarande mån.

Hur lång ledighet 25 semesterdagar räcker till är glasklart för de flesta: Fem dagar ryker för varje ledig vecka. För dem som arbetar skift och helg är det svårare.

Vill du vara ledig mindre än fem dagar, och en lördag och söndag då du skulle ha jobbat ingår i ledigheten, så förbrukar du semesterdagar också på helgen.

Vill du vara ledig fem dagar eller mer har du rätt till en ledig helg antingen i början eller i slutet av semestern.

Och ska du ta ut 15 semesterdagar eller mer har du rätt att vara ledig både helgen före och helgen efter semestern. De här reglerna finns i semesterlagen. I många fall innehåller kollektivavtal mer generösa bestämmelser.

Räkna ut semesterdagar

EXEMPEL:

Du började din anställning den 1 december 2017. Fram till och med 31 mars 2018 hade du då varit anställd 121 dagar.

Dela 121 med 365 (antalet dagar på ett helt år). Multiplicera sedan med 25 (antalet semesterdagar för ett helt år). Resultatet blir 8,3 betalda semesterdagar. Detta avrundas sedan uppåt till närmaste hela tal. Du får alltså 9 betalda semesterdagar.

Formeln ser ut så här:

semesterformel

• Observera att du tjänar in betald semester även när du är sjuk (dock högst 180 dagar på ett intjänandeår). Eller föräldraledig (upp till 120 dagar, men 180 dagar för ensamstående föräldrar).

• Även när du är ledig för en facklig utbildning tjänar du in betald semester (upp till 180 dagar).

SEMESTERGUIDE

38 år med fem veckor – kan de bli mer?

Samma semesterrätt – olika avtal

Semestertillägg – pengar när du inte jobbar

Arbetsgivaren som avbryter din semester kan få betala dyrt

Stressforskarens råd: börja på soffan