Fackförbunden i 6F kräver att investeringsskyddet i frihandelsavtalet TTIP slopas. De är därmed på kollisionskurs med IF Metall och flera andra industriförbund.

Tiden är knapp.

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal (TTIP) mellan EU och USA fortsätter. Samtidigt hårdnar striden om ett investeringsskydd (ISDS). Nu ställer förbunden i 6F – Seko, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets. Målarna – gemensamt krav.

– Investeringsskyddet ska slopas. Det ska inte finnas i frihandelsavtalet, säger Sekos ordförande Janne Rudén.

– Vi kan inte ha ett system med överdomstolar som sätter sig över regler som vi satt upp i Sverige, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Det kravet att slopa går i kollisionskurs med flera tunga industrifack.

För en månad sedan gick IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och arbetsgivarna ut i en gemensam deklaration där de sa motsatsen – att det vill ha ett investeringsskydd i frihandelsavtalet.

– Vi vill inte att svenska företag ska processa i amerikanska domstolar, förklarade IF Metalls ordförande Anders Ferbe för Arbetet.

Sekos ordförande Janne Rudén säger att han inte vet vilka grunder som IF Metall hade för sitt ställningstagande men att han oroas för att företag ska stämma stater som fattar demokratiska beslut som går bolagen emot.

Ett investeringsskydd innebär att tvister löses i internationella skiljedomstolar istället för ländernas vanliga domstolar. Kritikerna är oroliga för en bristande insyn och att företag kan stoppa politiska beslut.

Som varnande exempel pekar 6F på det nordamerikanska frihandelsavtalet, Nafta. I det avtalet finns ett investeringsskydd. De senaste tjugo åren har Kanada stämts tjugo gånger av amerikanska företag och förlorat sju. Ett exempel var när Kanada förbjöd bränsletillsatsen MMT som kunde vara skadligt för människor och miljö. Bolaget Ethyl stämde då Kanada och vann. Skadeståndet blev cirka 100 miljoner kronor.

Ett annat fall som fackförbunden framhåller som varnande exempel är Vattenfall som stämmer Tyskland på flera miljarder efter landets beslut att avveckla kärnkraften.

6F kräver dessutom en större öppenhet i förhandlingarna om ett frihandelsavtal samt att varje lands arbetsmarknadsmodell ska vara suverän och inte påverkas av avtalet.

6F är precis som IF Metall samt LO, TCO och Saco positiva till frihandel som de bedömer leder till flera jobb. Konflikten handlar om hur företagens investeringar ska skyddas.

Kan du tänka dig att det finns skrivningar som gör att ni kan säga ja till ett investeringsskydd?

– Det är svårt att tänka sig hur sådana skulle se ut. Vi anser att det inte ska finnas ett system med internationellt skiljedomstolar som gör det möjligt för företag att stämma stater, säger Janne Rudén.

Läs även:

Facken splittrade om investeringsskydd

Hetaste frågan ligger på is

Frihandelsavtal närmar sig men knäckfrågan är inte löst

 

 

 

 

 

 

 

 

Frihandelsavtalet EU-USA

EU och USA förhandlar nu om frihandelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) som kan leda till skapandet av världens största regionala frihandelsområde. Både EU och USA hoppas att avtalet ska skapa fler jobb och öka den ekonomiska tillväxten, bland annat genom att införa gemensam standarder. Ett exempel är att om Volvo krocktestar en bil i Sverige ska de inte behöva göra ett likartat test i USA. Det svenska testet ska vara ”godkänt” av amerikanska myndigheter. Avtalet handlar också om att avskaffa tullar och underlätta för tjänstehandel. Både EU och USA vill ha ett investeringsskydd i avtalet (Investor-State Dispute Settlements som förkortas ISDS). Det är en mekanism som ska skydda företags investeringar och användas för att lösa tvister på ett annat sätt än att gå till ländernas nationella domstolar. Källa: Regeringen